O nás

Fakulta realizuje vzdelávanie v prvých dvoch stupňoch vysokoškolského štúdia. Vo svojom výučbovom procese pripravuje odborníkov pre pôsobenie v štátnej správe. Cieľom je získať povedomie o fungovaní štátnej správy ako aj praktických a ekonomických princípov pri riešení problémov v oblasti verejnej správy a samosprávy.

Uplatnenie

Absolventi sú schopní rozvíjať okruh svojej pôsobnosti a sú schopní prijímať rozhodnutia pri riadení pracovných tímov. Uplatnia sa v oblasti masmédií, ako politickí analytici a komentátori, pedagogickom procese, vedeckom výskume, v analytickej činnosti, v politických stranách, občianskych združeniach, medzinárodných organizáciách a mimopolitických inštitúcií.

Kde nás nájdeš

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

Vysoká škola Danubius
Richterova 1171
92521 Sládkovičovo

Prihlášky a prijímačky

Kontakt

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

Vysoká škola Danubius
Richterova 1171
92521 Sládkovičovo