O nás

Škola je v súčasnosti tvorená tromi fakultami, ktoré majú akreditovaných viacero študijných programov. Pri výučbe využíva moderné technológie, aby bolo možné študovať aj dištančnou a externou formou. Navyše, v rámci unikátneho sociálneho podporného programu prijíma 10 študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí majú štúdium bezplatne.

Uplatnenie

Absolventi nájdu uplatnenie na základe ukončeného študijného programu v oblasti práva, verejnej správy, masmédiách, pedagogickom procese, v sociálnej sfére, mimovládnych organizáciách a v neposlednom rade v oblasti výskumu a analytickej činnosti.

Kde nás nájdeš

Vysoká škola Danubius

Richterova 1171
92521 Sládkovičovo

Fakulty

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

  • Medzinárodné vzťahy
  • Verejná politika a verejná správa
2 programy

Fakulta sociálnych štúdií

  • Sociálna práca
  • Žurnalistika
2 programy

Kontakt

Vysoká škola Danubius

Richterova 1171
92521 Sládkovičovo