O nás

Fakulta sa vo svojich študijných programoch zaoberá problematikou sociálnej práce, verejnej politiky a správy. Hlavnou myšlienkou fakulty je úzky vzťah medzi pedagógmi a študentmi vďaka čomu sú absolventi pripravení pre prax v náročných podmienkach domáceho a zahraničného trhu.

Uplatnenie

Absolvent nachádza uplatnenie v odvetviach sociálnej sféry, rezorte vnútra, spravodlivosti, vo väzenskej činnosti, v podnikovej sfére, verejnej správe, súkromnej sfére, probačnej a mediačnej činnosti. Tiež dokáže prezentovať vlastné riešenia vo výskume, vývoji a pri riešení projektov v sociálnej oblasti.

Kde nás nájdeš

Fakulta sociálnych štúdií

Vysoká škola Danubius
Richterova 1171
925 21 Sládkovičovo

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na FSŠ je získanie úplného stredného vzdelania, alebo úplného stredného odborného vzdelania. Tieto dokumenty posudzuje  kolégium dekana fakulty a sú určujúce pri požadovaných schopnostiach uchádzača, ktorý si podal prihlášku na vysokoškolské štúdium.

Kontakt

Fakulta sociálnych štúdií

Vysoká škola Danubius
Richterova 1171
925 21 Sládkovičovo