O nás

Fakulta má aktuálne akreditované študijné programy v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia. Vďaka svojmu akademickému zboru a manažmentu sa v krátkom čase vypracovala na špičkovú fakultu doma i v zahraničí. K tomu bolo potrebné nadviazať viaceré medzinárodné spolupráce, ktoré umožňujú študentskú i pedagogickú mobilitu. Okrem toho fakulta organizuje aj viaceré vedecké konferencie.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia v mnohých oblastiach verejného a súkromného sektora, v štátnej a verejnej správe, v oblastiach civilného, trestného, obchodného, finančného či pracovného práva. Tiež môžu pracovať ako čakatelia v oblasti justície pre potreby súdnictva, notárstva, advokácie či prokuratúry. Tiež môžu pôsobiť v legislatívnom procese štátu.

Kde nás nájdeš

Fakulta práva Janka Jesenského

Vysoká škola Danubius
Richterova 1171
925 21 Sládkovičovo

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske a magisterské štúdium

Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok. Uchádzač sa hlási na štúdium zaslaním prihlášky na zvolenú formu štúdia a zvolený študijný program.

Kontakt

Fakulta práva Janka Jesenského

Vysoká škola Danubius
Richterova 1171
925 21 Sládkovičovo