O nás

Fakulta sa venuje komplexnej výchove vysokoškolských odborníkov v oblasti dreva a drevárskych výrobkov. Nejedná sa len o drevárskych technológov, ale tiež o manažérov, ekonómov, dizajnérov či interiérových poradcov.

Študijné programy

Akreditované študijné programy sa sústreďujú najmä na oblasti Bezpečnostných vied, Drevárstva, Ekonómie a manažmentu a Umenia. Tieto programy je možné študovať vo všetkých troch stupňoch.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia v riadiacich funkciách malých a stredných podnikov, pri riadení a kontrole technologických procesov, pri konštruovaní, v riešení ekonomických a manažérskych problémov, v riešení a riadení projektov, ako dizajnéri nábytku, technológovia.

Kde nás nájdeš

Drevárska fakulta

Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 2117/24
960 01 Zvolen

Prihlášky a prijímačky

Poplatky za prijímacie konanie:

  • 40€ Dizajn nábytku a interiéru (denná forma štúdia)
  • 35€ všetky ostatné programy v dennej a externej forme štúdia

 

Kontakt

Drevárska fakulta

Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 2117/24
960 01 Zvolen