O nás

Fakulta sa venuje komplexnej výchove vysokoškolských odborníkov v oblasti dreva a drevárskych výrobkov. Nejedná sa len o drevárskych technológov, ale tiež o manažérov, ekonómov, dizajnérov či interiérových poradcov.

Študijné programy

Akreditované študijné programy sa sústreďujú najmä na oblasti Bezpečnostných vied, Drevárstva, Ekonómie a manažmentu a Umenia. Tieto programy je možné študovať vo všetkých troch stupňoch.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia v riadiacich funkciách malých a stredných podnikov, pri riadení a kontrole technologických procesov, pri konštruovaní, v riešení ekonomických a manažérskych problémov, v riešení a riadení projektov, ako dizajnéri nábytku, technológovia.

Web

Kde nás nájdeš

Drevárska fakulta

Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 2117/24
960 01 Zvolen

Prihlášky a prijímačky

Deň otvorených dverí (DOD) sa bude konať 25.1.2023 (zmena termínu je možná).

Bakalárske štúdium​​​​​​

 • Termín podania prihlášky na študijný program Dizajn nábytku a interiéru: 30.11.2022
 • Termín podania prihlášky na ostatné študijné programy: 31.3.2023
 • Termín prijímacieho konania študijného programu Dizajn nábytku a interiéru: 7.-8.2.2023
 • Termín prijímacieho konania ostatných študijných programov: 20.6.2023

Na študijné odbory Drevárstvo, Bezpečnostné vedy a Ekonómia a manažment sa prijímanie uskutočňuje bez prijímacích skúšok, len na základe vyhodnotenia študijných výsledkov na strednej škole, bez účasti uchádzačov.

Na študijný odbor Umenie sa prijímacie skúšky skladajú z talentovej skúšky a testu na zistenie orientácie v problematike.

Povinné prílohy k prihláške:

 • životopis uchádzača
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie v čase podania prihlášky,
 • úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia a vysvedčenia zo 4. ročníka sú povinní všetci uchádzači doručiť na študijné oddelenie Drevárskej fakulty ihneď po ich prevzatí -  najneskôr do 14.6.2023

Inžinierske štúdium

 • Termín podania prihlášky na študijný program Dizajn nábytku a interiéru: 31.5.2023
 • Termín podania prihlášky na ostatné študijné programy: 30.6.2023
 • Termín prijímacieho konania študijného programu Dizajn nábytku a interiéru: 28.6.2023
 • Termín prijímacieho konania ostatných študijných programov: 20.7.2023

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 31.5.2023
 • Termín prijímacieho konania: 29.-30.7.2023

Poplatky za prijímacie konanie:

 • 40€ Dizajn nábytku a interiéru (denná forma štúdia)
 • 35€ (všetky ostatné programy v dennej a externej forme štúdia)

Aktuality

Doplňujúce informácie

Prečo študovať na Drevárskej fakulte?

Čaká ťa štúdium so skvelými príležitosťami

Správny výber vysokej školy znamená úspešný život. Tu je niekoľko dôvodov, prečo môže byť Drevárska fakulta tým správnym výberom pre Vás.

 • Vyberáte si zo štyroch odborov s vysokou uplatniteľnosťou - Na Drevárskej fakulte sa naozaj dá vybrať. Vychovávame nielen drevárov, nábytkárov a drevostavbárov, ale aj ekonómov, dizajnérov a špecialistov protipožiarnej ochrany.
 • Nemusíte študovať len na Slovensku - ERASMUS: Nezabudnuteľný. Vzrušujúci. Život meniaci.
 • Stanete sa študentom - výskumníkom - Bádanie, skúmanie a hľadanie otázok a odpovedí nie je len prácou vedcov. Ak je veda a výskum to, čo vás nadchýna, už počas štúdia máte možnosť nahliadnuť do sveta výskumu a osobne sa na ňom podieľať.
 • Pripravíte sa aj na život po vysokej škole - Prepojiť teoretické znalosti s reálnymi problémami sa človek musí naučiť, nejde to samé od seba. A práve to vás naučí prax.
 • Využívate moderné študijné priestory
 • Digitálne informácie máte pod jednou strechou
 • Postaráme sa o Vás - Vysoká škola je prvým krokom ku skutočnej samostatnosti, ale nenecháme Vás v tom samých! Štúdium je bezplatné, a ak ste dobrí, za úspechy Vám zaplatíme my.
 • Študujete v zelenom srdci Slovenska
 • Štúdium nie je všetko, zažijete viac - Na výške sa nudí len ten, kto sa nechce zabaviť. Vytvorte si najkrajšie zážitky na celý život.

 

Kontakt

Drevárska fakulta

Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 2117/24
960 01 Zvolen