O nás

Fakulta sa venuje komplexnej výchove vysokoškolských odborníkov v oblasti dreva a drevárskych výrobkov. Nejedná sa len o drevárskych technológov, ale tiež o manažérov, ekonómov, dizajnérov či interiérových poradcov.

Študijné programy

Akreditované študijné programy sa sústreďujú najmä na oblasti Bezpečnostných vied, Drevárstva, Ekonómie a manažmentu a Umenia. Tieto programy je možné študovať vo všetkých troch stupňoch.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia v riadiacich funkciách malých a stredných podnikov, pri riadení a kontrole technologických procesov, pri konštruovaní, v riešení ekonomických a manažérskych problémov, v riešení a riadení projektov, ako dizajnéri nábytku, technológovia.

Kde nás nájdeš

Drevárska fakulta

Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 2117/24
96001 Zvolen

Prihlášky a prijímačky

Na študijné odbory Drevárstvo, Bezpečnostné vedy a Ekonómia a manažment sa prijímanie uskutočňuje bez prijímacích skúšok.

Na študijný odbor Umenie sa prijímačky skladajú z talentovej skúšky a testu na zistenie orientácie v problematike.

Kontakt

Drevárska fakulta

Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 2117/24
96001 Zvolen