O nás

Poslaním fakulty je vzdelávanie v študijných odboroch z oblasti lesníctva, poľovníctva a podobných odborov. Cieľom je príprava odborníkov, ktorých poslaním je riadenie lesnej výroby, poľovného hospodárstva, arboristiky a komunálneho lesníctva v podmienkach trhového hospodárstva.

Študijné programy

V bakalárskom a magisterskom stupni ide o programy z oblasti Geodézie a kartografie, Geografie, Lesníctva a Poľovníctva. Na doktorandskom stupni sa k ním pridávajú Ekosystémové služby lesov, Hospodárska úprava lesov, Lesnícka fytológia, Lesnícke technológie, Ochrana lesa, Pestovanie lesa a Poľovníctvo.

Uplatnenie

Absolventi nájdu uplatnenie na úrovni vyšších stupňov riadenia v štátnej a súkromnej sfére, v štátnych a súkromných subjektoch v rezorte geodézie, kartografie a katastra. Tiež sa uplatnia na nižších stupňoch riadenia v orgánoch štátnej správy.

Kde nás nájdeš

Lesnícka fakulta

Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 2117/24
960 01 Zvolen

Prihlášky a prijímačky

Poplatok za prijímacie konanie: 35€

Kontakt

Lesnícka fakulta

Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 2117/24
960 01 Zvolen