O nás

Fakulta techniky sa zaoberá výchovou odborníkov pre ochranou pracovného a životného prostredia od negatívnych vplyvov výrobných procesov najmä v oblasti drevárskeho a lesníckeho priemyslu, priemyslového inžinierstva a bezpečnostného inžinierstva.

Študijné programy

Študijné programy sa venujú oblasti strojárstva. Na bakalárskom stupni sa jedná o Manažérstvo prevádzky dopravnej a energetickej techniky, Integrované manažérstvo priemyselných procesov, Výrobná technika a manažment výrobných procesov a Ekotechnika. V nadväzujúcom štúdiu sa následne jedná o študijný program v oblasti Výrobnej techniky.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia ako manažéri a technici v pôdohospodárstve a lesnom hospodárstve, v automobilovom priemysle, vo vývoji, skúšaní a certifikovaní strojov či v údržbe, predaji a servise techniky.

Kde nás nájdeš

Fakulta techniky

Technická univerzita vo Zvolene
Študentská 24
96001 Zvolen

Prihlášky a prijímačky

Prijímacie konanie prebieha bez prijímacích skúšok.

Kontakt

Fakulta techniky

Technická univerzita vo Zvolene
Študentská 24
96001 Zvolen