O nás

Fakulta techniky poskytuje univerzitno-technické vzdelanie a vychováva vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia pre oblasť výrobnej techniky so zameraním na lesnícku a mobilnú techniku, drevárske stroje a zariadenia, riadenie strojov a zariadení, ak aj špecialistov pre priemyslové inžinierstvo a manažment s orientáciou na oblasť technického zabezpečenia výrobnej činnosti a bezpečnostné inžinierstvo.

Fakulta techniky je jediná strojársky a technicky orientovaná fakulta v banskobystrickom regióne, ktorá ponúka študijné programy v odboroch zabezpečujúce takmer 100 % uplatniteľnosť absolventov v praxi vo vyštudovanom odbore.

Kde nás nájdeš

Fakulta techniky

Technická univerzita vo Zvolene
Študentská 26
960 01 Zvolen

Prihlášky a prijímačky

Poplatok za prijímacie konanie: 40€

Kontakt

Fakulta techniky

Technická univerzita vo Zvolene
Študentská 26
960 01 Zvolen