O nás

Fakulta techniky poskytuje univerzitno-technické vzdelanie a vychováva vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia pre oblasť výrobnej techniky so zameraním na lesnícku a mobilnú techniku, drevárske stroje a zariadenia, riadenie strojov a zariadení, ak aj špecialistov pre priemyslové inžinierstvo a manažment s orientáciou na oblasť technického zabezpečenia výrobnej činnosti a bezpečnostné inžinierstvo.

Fakulta techniky je jediná strojársky a technicky orientovaná fakulta v banskobystrickom regióne, ktorá ponúka študijné programy v odboroch zabezpečujúce takmer 100 % uplatniteľnosť absolventov v praxi vo vyštudovanom odbore.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta techniky

Technická univerzita vo Zvolene
Študentská 24
960 01 Zvolen

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Termíny podania prihlášky:

  • 1.termín: 31.3.2023
  • 2.termín: 15.8.2023

Termíny prijímacieho konania:

  • 1.termín: 5.-9.6.2023
  • 2.termín: 16.8.2023

Prijímacie konanie prebieha bez prijímacích skúšok len na základe vyhodnotenia študijných výsledkov zo strednej školy.

Inžinierske štúdium

  • Termín podania prihlášky: 31.7.2023
  • Termín prijímacieho konania: 18.8.2023

Prijímacie konanie prebieha bez prijímacích skúšok len na základe vyhodnotenia študijných výsledkov z bakalárskeho štúdia.

Doktorandské štúdium

  • Termín podania prihlášky: 9.6.2023
  • Termín prijímacieho konania: 26.-30.6.2023

Prijímacie konanie prebieha formou odborného ústneho pohovoru a písomného jazykového testu.

Poplatok za prijímacie konanie: 40€

Aktuality

Kontakt

Fakulta techniky

Technická univerzita vo Zvolene
Študentská 24
960 01 Zvolen