O nás

Technická univerzita vo Zvolene má v rámci Slovenska jedinečné zameranie na les, drevo, ekológiu a environment, čo je vhodne doplnené o ďalšie technické, prírodovedné, bezpečnostné, ekonomické a umelecké smery.

Študijné programy

Na zvolenskej Technickej univerzite je možné študovať v 37 študijných programoch na bakalárskom stupni, 35 na magisterskom a v 34 študijných programoch na doktorandskom stupni v dennej a externej forme. Tvoria ju 4 fakulty: Drevárska, Lesnícka, Fakulta techniky a Fakulta ekológie a environmentalistiky.

Uplatnenie

Absolventi sa najčastejšie uplatnia v riadiacich funkciách malých a stredných podnikov, manažéri a technici v pôdohospodárstve a lesnom hospodárstve, na rôznych stupňoch riadenia v štátnej aj súkromnej sfére.

Kde nás nájdeš

Technická univerzita vo Zvolene

T. G. Masaryka 24
96001 Zvolen

Fakulty

Drevárska fakulta

 • Dizajn nábytku a bývania
 • Dizajn nábytku a interiéru
 • Drevárske inžinierstvo

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta techniky

 • Ekotechnika
 • Integrované manažérstvo priemyselných procesov
 • Inžinierstvo dopravnej a energetickej techniky

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Ekológia - zručnosti a adaptácie
 • Ekológia a ochrana biodiverzity
 • Environmentálne inžinierstvo

a ďalšie 4 programy

7 programov

Lesnícka fakulta

 • Adaptívne lesníctvo
 • Aplikovaná geoinformatika a geodézia
 • Aplikovaná zoológia a poľovníctvo

a ďalších 9 programov

12 programov

Kontakt

Technická univerzita vo Zvolene

T. G. Masaryka 24
96001 Zvolen