O nás

Technická univerzita vo Zvolene má v rámci Slovenska jedinečné zameranie na les, drevo, ekológiu a environment, čo je vhodne doplnené o ďalšie technické, prírodovedné, bezpečnostné, ekonomické a umelecké smery.

Študijné programy

Na zvolenskej Technickej univerzite je možné študovať v 37 študijných programoch na bakalárskom stupni, 35 na magisterskom a v 34 študijných programoch na doktorandskom stupni v dennej a externej forme. Tvoria ju 4 fakulty: Drevárska, Lesnícka, Fakulta techniky a Fakulta ekológie a environmentalistiky.

Uplatnenie

Absolventi sa najčastejšie uplatnia v riadiacich funkciách malých a stredných podnikov, manažéri a technici v pôdohospodárstve a lesnom hospodárstve, na rôznych stupňoch riadenia v štátnej aj súkromnej sfére.

Web

Kde nás nájdeš

Technická univerzita vo Zvolene

T. G. Masaryka 24
960 01 Zvolen

Fakulty

Drevárska fakulta

 • Dizajn nábytku a bývania
 • Dizajn nábytku a interiéru
 • Drevárske inžinierstvo

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta techniky

 • Výrobná technika
 • Výrobná technika a manažment výrobných procesov
2 programy

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Ekológia a ochrana biodiverzity
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Forenzná a kriminalistická environmentalistika
 • Ochrana a využívanie krajiny
4 programy

Lesnícka fakulta

 • Adaptívne lesníctvo
 • Adaptívne lesníctvo a manažment zveri (AJ)
 • Aplikovaná zoológia a poľovníctvo

a ďalších 10 programov

13 programov

Aktuality

Kontakt

Technická univerzita vo Zvolene

T. G. Masaryka 24
960 01 Zvolen