O nás

Technická univerzita vo Zvolene má v rámci Slovenska jedinečné zameranie na les, drevo, ekológiu a environment, čo je vhodne doplnené o ďalšie technické, prírodovedné, bezpečnostné, ekonomické a umelecké smery.

Študijné programy

Na zvolenskej Technickej univerzite je možné študovať v 37 študijných programoch na bakalárskom stupni, 35 na magisterskom a v 34 študijných programoch na doktorandskom stupni v dennej a externej forme. Tvoria ju 4 fakulty: Drevárska, Lesnícka, Fakulta techniky a Fakulta ekológie a environmentalistiky.

Uplatnenie

Absolventi sa najčastejšie uplatnia v riadiacich funkciách malých a stredných podnikov, manažéri a technici v pôdohospodárstve a lesnom hospodárstve, na rôznych stupňoch riadenia v štátnej aj súkromnej sfére.

Web

Kde nás nájdeš

Technická univerzita vo Zvolene

T. G. Masaryka 24
960 01 Zvolen

Fakulty

Drevárska fakulta

 • Dizajn nábytku a bývania
 • Dizajn nábytku a interiéru
 • Drevárske inžinierstvo

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta techniky

 • Výrobná technika
 • Výrobná technika a manažment výrobných procesov
2 programy

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Ekológia a ochrana biodiverzity
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Forenzná a kriminalistická environmentalistika
 • Ochrana a využívanie krajiny
4 programy

Lesnícka fakulta

 • Adaptívne lesníctvo
 • Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
 • Ekológia lesa

a ďalších 7 programov

10 programov

Prihlášky a prijímačky

Podávanie prihlášok a prijímacie konania si každá fakulta určuje samostatne.

Podrobnejšie informácie o konkrétnych prijímacích konaniach a prihláškach sa dozviete na stránkach fakúlt.

Aktuality

Doplňujúce informácie

Prečo študovať na TUZVO?

Čaká ťa štúdium so skvelými príležitosťami

Univerzita nie je len o štúdiu, ale aj nových skúsenostiach, rozvíjaní záujmov a nadväzovaní nových priateľstiev. Naši študenti majú možnosť realizovať sa v rámci univerzitných krúžkov, ktoré pomáhajú rozvíjať ich schopnosti v oblastiach, ktoré ich zaujímajú a bavia.

 
 • Absolvuješ štúdium prepojené s praxou - Počas štúdia absolvuješ prax v odborných prevádzkach, ktorá ťa pripraví na tvoju vysnenú pracovnú pozíciu.
 • Vyskúšaš nové záujmové činnosti - Na TUZVO sa môžeš zapojiť do záujmových krúžkov študentských organizácií (folklórny súbor Poľana, dobrovoľný hasičský zbor, Woodenworld, internátny rozhlas, atď.).
 • Zažiješ študentský život - Počas semestra ťa čakajú bohaté kultúrne a spoločenské aktivity.
 • Vycestuješ do zahraničia - Vďaka spolupráci TUZVO s partnerskými univerzitami po celom svete a s programami Erasmus + a môžeš navštíviť nové krajiny ešte počas štúdia, učiť sa v anglickom jazyku a získať priateľstvá za hranicami Slovenska.
 • Postaráme sa o tvoje bývanie - Univerzita ponúka možnosť ubytovania v študentských domovoch a stravovania v jedálni.
 • Pomôžeme ti so špecifickými potrebami - Študenti so špecifickými potrebami majú k dispozícii špeciálnu miestnosť vybavenú počítačom, tlačiarňou a internetom.
 • Uľahčíme ti cestu k vzdelaniu - Na TUZVO máš možnosť využiť služby Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice s bohatou ponukou kníh.
 • Učiť sa budeš priamo v teréne - Naši študenti absolvujú cvičenia z hlavných predmetov priamo v okolitých terénoch.
 • Máš rád šport? U nás si prídeš na svoje! - Na TUZVO ťa čaká príležitosť aktívne si zašportovať v oddieloch Slávia TU Zvolen, možnosti kolektívnych a individuálnych športov, lyžiarske kurzy, kurzy cykloturistiky a turistiky, kurz aerobiku a mnoho iných pohybových aktivít.

Kontakt

Technická univerzita vo Zvolene

T. G. Masaryka 24
960 01 Zvolen