Našli sme 4 školy

Získaj konkurenčnú výhodu na pracovnom trhu a vyber si štúdium 📚 na TUZVO!

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Ochrana a využívanie krajiny
 • Ekológia a ochrana biodiverzity
 • Forenzná a kriminalistická environmentalistika
 • Environmentálne inžinierstvo
4 programy

Lesnícka fakulta

 • Lesnícka fytológia v anglickom jazyku
 • Ekológia lesa
 • Aplikovaná zoológia a poľovníctvo

a ďalších 7 programov

10 programov

Drevárska fakulta

 • Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
 • Dizajn nábytku a interiéru
 • Drevárstvo s podporou informačných technologií

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta techniky

 • Výrobná technika
 • Výrobná technika a manažment výrobných procesov
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.