Našli sme 122 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Andragogika
 • Biológia
 • Ekológia

a ďalších 11 programov

14 programov

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Archívnictvo

a ďalších 35 programov

38 programov

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika a mechatronika
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
 • Automobily, lode a spaľovacie motory

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Aplikovaná ekonómia
 • Európske štúdiá
 • Mediamatika

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
 • Bezpečnosť priemyslu
 • Bezpečnostný manažment

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta riadenia a informatiky

 • Informačné a sieťové technológie
 • Informatika
 • Informatika (konverzný)

a ďalšie 4 programy

7 programov

Filozofická fakulta

 • Politológia
 • Religionistika
 • Sociológia

a ďalších 72 programov

75 programov

Národohospodárska fakulta

 • Ekonómia a právo
 • Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
 • Financie, bankovníctvo a investovanie

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Hospodárska informatika
 • Manažérske rozhodovanie
 • Účtovníctvo
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Stavebná fakulta

 • Civil engineering
 • Geodézia a kartografia
 • Krajinárstvo a krajinné plánovanie

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Materiály
 • Progresívne materiály a technológie
 • Riadenie a modelovanie metalurgických procesov

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Monitoring a diagnostika technických zariadení
 • Manažment výroby
 • Progresívne technológie

a ďalších 5 programov

8 programov

Letecká fakulta

 • Pilot
 • Prevádzka lietadiel
 • Riadenie leteckej dopravy

a ďalšie 4 programy

7 programov

Stavebná fakulta

 • Stavby s environmentálnym určením
 • Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine
 • Realizácia dopravných stavieb

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Strojnícka fakulta

 • Automobilová výroba
 • Kvalita a bezpečnosť
 • Strojné inžinierstvo

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta špeciálnej techniky

 • Automobilové inžinierstvo
 • Špeciálna strojárska technika
 • Servis a opravy automobilov
3 programy

Ekonomická fakulta

 • Teritoriálny manažment (2014)
 • Manažment
 • Business Economics and Management

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Výskumná orientácia v bakalárskom štúdiu
 • Počítačové a komunikačné systémy a siete
 • Informačná bezpečnosť

a ďalšie 2 programy

5 programov