Našli sme 126 škôl

 💡 Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Stavebná fakulta

 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Geodézia a kartografia
 • Technológia a manažment stavieb

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie - konverzný program
 • Chemické inžinierstvo
 • Biotechnológia

a ďalších 9 programov

12 programov

NEWTON University

 • Manažment ľudských zdrojov
 • Manažment cestovného ruchu
 • Management v zdravotníctve a sociálných službách

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
 • Kyberbezpečnosť

a ďalších 8 programov

11 programov

Filozofická fakulta

 • Politológia
 • Ruské a východoeurópske štúdiá
 • Etnológia

a ďalších 35 programov

38 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Slovenský jazyk a literatúra (v kombinácii)
 • Trénerstvo
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalších 18 programov

21 programov

Strojnícka fakulta

 • Strojárske technológie a materiály
 • Production Processes and Materials
 • Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky

a ďalších 9 programov

12 programov

University College Prague

 • Medzinárodný management a marketing - Marketing a podnikanie v cestovnom ruchu
 • Medzinárodný management a marketing - Marketing a Public Relations (PR)
 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny brand management

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Technológie automobilovej výroby
 • Priemyselný manažment
 • Obnoviteľné zdroje energie

a ďalšie 2 programy

5 programov

Drevárska fakulta

 • Drevárstvo s podporou informačných technologií
 • Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
 • Dizajn nábytku a interiéru

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Stavebná fakulta

 • Krajinárstvo a krajinné plánovanie
 • Civil Engineering
 • Pozemné stavby a architektúra

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta managementu

 • Medzinárodný manažment
 • Manažment
 • Manažment v anglickom jazyku
 • Podnikanie
4 programy

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Záchranné služby
 • Bezpečnostný manažment
 • Krízový manažment
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
 • Elektroenergetika
 • Elektrotechnika

a ďalších 5 programov

8 programov

Pedagogická fakulta

 • Psychológia
 • Evanjelikálna teológia a misia
 • Sociálna práca

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Ochrana a využívanie krajiny
 • Forenzná a kriminalistická environmentalistika
 • Ekológia a ochrana biodiverzity
3 programy

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • Automatizácia
 • Elektrooptika
 • Biomedicínske inžinierstvo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Data Science v ekonómii
 • Účtovníctvo
 • Hospodárska informatika
3 programy