Našli sme 127 škôl

Hľadáš praktické štúdium pre svoje budúce pôsobenie? 👩‍🎓👨‍🎓 EUBA ťa správne nasmeruje👉

University College Prague

 • Medzinárodný management a marketing - Marketing a podnikanie v cestovnom ruchu
 • Medzinárodný management a marketing - Marketing a Public Relations (PR)
 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny brand management

a ďalších 9 programov

12 programov

Unicorn University

 • Business Management
 • Business Management (Online štúdium)
 • Softvérový vývoj

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 • Aplikovaná biológia
 • Bezpečnosť a kontrola potravín
 • Agropotravinárstvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná informatika a vývoj softvéru
 • Učiteľstvo techniky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)

a ďalších 10 programov

13 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Pedagogická fakulta

 • Evanjelikálna teológia a misia
 • Sociálna práca
 • Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých

a ďalšie 3 programy

6 programov

Vysoká škola DTI

 • Manažment
 • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
 • Učiteľstvo praktickej prípravy
3 programy

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Ekonomická a finančná matematika
 • Dátová veda

a ďalších 13 programov

16 programov

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

 • Ošetrovateľstvo
 • Verejné zdravotníctvo
 • Pôrodná asistencia
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta telesnej výchovy a športu

 • Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
 • Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
 • Trénerstvo
 • Športový manažment
4 programy

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2 programy

Právnická fakulta

 • Právo
 • Manažment a právo
 • Ekonómia a právo
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Logopédia
 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Špeciálna pedagogika

a ďalších 11 programov

14 programov

Filozofická fakulta

 • Germánske štúdia
 • Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Žurnalistika

a ďalších 38 programov

41 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Aplikovaná ekonómia
 • Sociálna a pracovná psychológia
 • Sociálna antropológia

a ďalšie 3 programy

6 programov

Národohospodárska fakulta

 • Manažment verejných politík
 • Finance, Banking and Insurance
 • Ekonómia a právo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Obchodná fakulta

 • Podnikanie v cestovnom ruchu a službách
 • Medzinárodné podnikanie
 • Biznis a marketing
3 programy

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Hospodárska informatika
 • Data Science v ekonómii
 • Účtovníctvo
3 programy