Našli sme 125 škôl

 enlightened Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Filozofická fakulta

 • Filozofia - História
 • Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Anglistika a amerikanistika - Slovenský jazyk a literatúra

a ďalších 11 programov

14 programov

NEWTON University

 • Digitálny marketing
 • Marketing a Brand Management
 • Manažment cestovného ruchu

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta umení

 • Dizajn
 • Voľné výtvarné umenie
 • Architektúra a urbanizmus
3 programy

Národohospodárska fakulta

 • Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
 • Ekonómia a právo
 • Finance, Banking and Insurance

a ďalšie 3 programy

6 programov

Obchodná fakulta

 • Biznis a marketing
 • Podnikanie v cestovnom ruchu a službách
 • Medzinárodné podnikanie
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Účtovníctvo
 • Hospodárska informatika
 • Data Science v ekonómii
3 programy

Fakulta podnikového manažmentu

 • Business Economics and Management
 • Ekonomika a manažment podniku
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ústav manažmentu

 • Priestorové plánovanie
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (AJ)
 • Priestorové plánovanie (AJ)
4 programy

Strojnícka fakulta

 • Production Processes and Materials
 • Strojárske technológie a materiály
 • Energetické stroje a zariadenia

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta architektúry a dizajnu

 • Architektúra a urbanizmus v anglickom jazyku
 • Dizajn
 • Architektúra a urbanizmus
3 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Automobilová mechatronika
 • Robotika a kybernetika

a ďalších 5 programov

8 programov

Stavebná fakulta

 • Technológie a manažérstvo stavieb
 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Matematicko-počítačové modelovanie

a ďalších 5 programov

8 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Potraviny, výživa, kozmetika
 • Riadenie procesov
 • Biotechnológia

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Ošetrovateľstvo
 • Urgentná zdravotná starostlivosť
 • Fyzioterapia
4 programy

Ekonomická fakulta

 • Economics and Management of Public Administration
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Finance, Banking and Investment
 • Ekonomika a manažment verejnej správy
4 programy

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Technológie automobilovej výroby
 • Priemyselný manažment
 • Počítačová podpora výrobných technológií

a ďalšie 2 programy

5 programov