Našli sme 129 škôl

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Vysoká škola DTI

 • Manažment
 • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
 • Učiteľstvo praktickej prípravy
3 programy

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Aplikovaná ekonómia
 • Sociálna a pracovná psychológia
 • Sociálna antropológia

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta zdravotníctva

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Ošetrovateľstvo
 • Fyzioterapia
 • Verejné zdravotníctvo
4 programy

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

 • Materiálové inžinierstvo
 • Počítačová podpora materiálového inžinierstva
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta telesnej výchovy a športu

 • Trénerstvo
 • Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
 • Športový manažment
 • Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
4 programy

Letecká fakulta

 • Manažérstvo leteckej dopravy
 • Letecká a kozmická technika
 • Air Transport Management

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Inteligentné systémy
 • Počítačové modelovanie
 • Elektroenergetika

a ďalších 8 programov

11 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta umení

 • Architektúra a urbanizmus
 • Voľné výtvarné umenie
 • Dizajn
3 programy

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku (Business Economics and Management)
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Cestovný ruch

a ďalšie 3 programy

6 programov

Stavebná fakulta

 • Pozemné stavby a architektúra
 • Technológia a manažment v stavebníctve
 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
3 programy

University College Prague

 • Hotelierstvo, cestovný ruch a marketing – Cestovný ruch
 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Kultúrna a športová diplomacia
 • Medzinárodný management a marketing - Corporate manager hotelu, kúpeľov a wellness

a ďalších 16 programov

19 programov

NEWTON University

 • Marketing a Brand Management
 • Manažment a podnikanie
 • Global Business and Management (EN)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
2 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Geológia a regionálny rozvoj
 • Geodézia a kataster nehnuteľností
 • Manažérstvo zemských zdrojov

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Smart technológie v priemysle
 • Priemyselný manažment
 • Obnoviteľné zdroje energie

a ďalšie 2 programy

5 programov

Strojnícka fakulta

 • Počítačová podpora strojárskej výroby
 • Automobilová výroba
 • Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby

a ďalších 6 programov

9 programov