Našli sme 124 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Obchodná fakulta

 • Medzinárodné podnikanie
 • Podnikanie v cestovnom ruchu a službách
 • Podnikanie v obchode
3 programy

Fakulta podnikového manažmentu

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Business Economics and Management
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
 • Elektrotechnika
 • Elektronika

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta architektúry a dizajnu

 • Architektúra a urbanizmus
 • Dizajn
 • Architektúra a urbanizmus (Aj)
3 programy

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika a mechatronika
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
 • Automobily a mobilné pracovné stroje

a ďalších 9 programov

12 programov

Stavebná fakulta

 • Civil engineering
 • Geodézia a kartografia
 • Krajinárstvo a krajinné plánovanie

a ďalších 5 programov

8 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Národohospodárska fakulta

 • Ekonómia a právo
 • Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
 • Aplikovaná ekonómia

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Hospodárska informatika
 • Manažérske rozhodovanie
 • Účtovníctvo
3 programy

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Priemyselné manažérstvo
 • Výrobné technológie

a ďalších 5 programov

8 programov

Ústav manažmentu

 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Priestorové plánovanie
 • Priestorové plánovanie (AJ)
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (AJ)
4 programy

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, VKI Bratislava

 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Kariérny diplomat
 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny marketing
 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Analytik medzinárodných vzťahov

a ďalších 8 programov

11 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Riadenie procesov
 • Riadenie procesov (konverzný)
 • Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný)

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta zdravotníctva

 • Fyzioterapia
 • Ošetrovateľstvo
 • Verejné zdravotníctvo
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
4 programy

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

 • Materiálové inžinierstvo
 • Počítačová podpora materiálového inžinierstva
2 programy

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Sociálna práca
 • Psychológia
 • Ošetrovateľstvo
 • Urgentná zdravotná starostlivosť
4 programy