Našli sme 123 škôl

 enlightened Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Filozofická fakulta

 • Filozofia
 • Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofia - História

a ďalších 7 programov

10 programov

NEWTON University

 • Verejná správa a jej aspekty
 • Psychológia v managemente
 • Podnikanie

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta umení

 • Voľné výtvarné umenie
 • Dizajn
 • Architektúra a urbanizmus
3 programy

Národohospodárska fakulta

 • Manažment verejných politík
 • Právo a ekonómia
 • Applied Economics

a ďalšie 4 programy

7 programov

Obchodná fakulta

 • Marketingový a obchodný manažment
 • Manažment cestovného ruchu
 • Manažment cestovného ruchu v anglickom jazyku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Data Science v ekonómii
 • Účtovníctvo a audítorstvo
 • Informačný manažment
 • Aktuárstvo
4 programy

Fakulta podnikového manažmentu

 • Všeobecný manažment
 • General Management
 • Ekonomika podniku
3 programy

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Corporate Business and Marketing
 • Finančné riadenie podniku
 • Podnikový obchod a marketing
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ústav manažmentu

 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (AJ)
 • Priestorové plánovanie
 • Priestorové plánovanie (AJ)
4 programy

Strojnícka fakulta

 • Meranie a skúšobníctvo
 • Výrobné systémy a manažérstvo kvality
 • Aplikovaná mechanika a mechatronika

a ďalších 6 programov

9 programov

Stavebná fakulta

 • Technické zariadenia budov
 • Pozemné stavby a architektúra
 • Matematicko-počítačové modelovanie

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Kozmické inžinierstvo
 • Elektroenergetika
 • Aplikovaná mechatronika a elektromobilita

a ďalších 6 programov

9 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Biochémia a biomedicínske technológie
 • Biotechnológia
 • Chemické technológie

a ďalších 7 programov

10 programov

Ekonomická fakulta

 • Economics and Management of Public Administration
 • Finance, Banking and Investment
 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
4 programy

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Technológie automobilovej výroby

a ďalšie 2 programy

5 programov