Našli sme 120 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Ekonomická fakulta

 • Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
 • Marketingový manažment podniku

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 • Food Safety and Control
 • Agrobiotechnológie
 • Aplikovaná biológia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Aplikovaná sociálna práca
 • Sociálne služby a poradenstvo
 • Pedagogická, poradenská a školská psychológia
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Vysoká škola DTI

 • Manažment
 • Učiteľstvo ekonomických predmetov
2 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Dopravná logistika podniku
 • Geologické inžinierstvo
 • Geoturizmus

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Hutníctvo
 • Integrované systémy riadenia
 • Materiálové inžinierstvo
 • Spracovanie a recyklácia odpadov
4 programy

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Inteligentné technológie v priemysle
 • Manažment výroby
 • Monitoring a diagnostika technických zariadení

a ďalších 5 programov

8 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
2 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Automobilová elektronika
 • Elektroenergetika
 • Elektrotechnické systémy

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta umení

 • Dizajn
 • Voľné výtvarné umenie
 • Architektúra a urbanizmus
3 programy

Letecká fakulta

 • Letecké a kozmické inžinierstvo
 • Manažérstvo leteckej dopravy
 • Prevádzka lietadiel

a ďalšie 2 programy

5 programov

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Automobilová výroba
 • Bezpečnosť technických systémov

a ďalších 20 programov

23 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Stavebná fakulta

 • Nosné konštrukcie a dopravné stavby
 • Nosné konštrukcie budov
 • Pozemné stavby

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Biológia
 • Ekológia
 • Geografia a aplikovaná geoinformatika

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Bezpečnostný manažment
 • Krízový manažment
 • Záchranné služby
3 programy

Fakulta riadenia a informatiky

 • Aplikované sieťové inžinierstvo
 • Aplikované sieťové inžinierstvo (konverzný)
 • Biomedicínska informatika

a ďalších 9 programov

12 programov