Našli sme 123 škôl

Získaj moderné technické vzdelanie so zaručeným uplatnením v praxi 💚! TUZVO

Vysoká škola DTI

 • Učiteľstvo ekonomických predmetov
 • Manažment
2 programy

University College Prague

 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Politická, bezpečnostná a ekonomická diplomacia
 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Kultúrna a športová diplomacia
 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Kariérny diplomat
 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Analytik medzinárodných vzťahov
4 programy

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • Fotonika
 • Riadenie procesov
 • Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Stavebná fakulta

 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Pozemné staviteľstvo
 • Technológia a manažment stavieb
 • Civil Engineering Structures
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

NEWTON University

 • Psychológia v manažmente
 • Marketing
 • Bezpečnosť v podniku

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Európske štúdiá v anglickom jazyku
 • Európske štúdiá
 • Verejná politika

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Dopravná logistika podniku
 • Priemyselná logistika
 • Geoturizmus

a ďalších 9 programov

12 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Hospodárska informatika
 • Priemyselná elektrotechnika
 • Elektroenergetika

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Hutníctvo
 • Spracovanie a recyklácia odpadov
 • Materiálové inžinierstvo
3 programy

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Priemyselný manažment

a ďalšie 2 programy

5 programov

Filozofická fakulta

 • Filozofické štúdiá
 • História
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)

a ďalších 15 programov

18 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika verejného sektora
 • Podnikové manažérske systémy
 • Financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku (Finance, banking and investment)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Ekonomická fakulta

 • Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Economics and Management of Public Administration
 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Finance, Banking and Investment
4 programy

Letecká fakulta

 • Air Transport Management
 • Manažérstvo leteckej dopravy
 • Aerospace Engineering
 • Letecké a kozmické inžinierstvo
4 programy

Stavebná fakulta

 • Technológia a manažment v stavebníctve
 • Nosné konštrukcie a dopravné stavby
 • Pozemné stavby
3 programy

Strojnícka fakulta

 • Energetické stroje a zariadenia
 • Strojné inžinierstvo
 • Priemyselné inžinierstvo

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Ochrana a využívanie krajiny
 • Ekológia a ochrana biodiverzity
 • Forenzná a kriminalistická environmentalistika
3 programy