Našli sme 119 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Biológia
 • Ekológia
 • Geografia a aplikovaná geoinformatika

a ďalších 8 programov

11 programov

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Archívnictvo

a ďalších 34 programov

37 programov

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika a mechatronika
 • Aplikovaná mechanika
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov

a ďalších 14 programov

17 programov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Aplikovaná ekonómia
 • Európske štúdiá
 • Sociálna a pracovná psychológia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
 • Bezpečnostný manažment
 • Krízový manažment
 • Záchranné služby
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta riadenia a informatiky

 • Aplikované sieťové inžinierstvo
 • Aplikované sieťové inžinierstvo (konverzný)
 • Biomedicínska informatika

a ďalších 9 programov

12 programov

Filozofická fakulta

 • Religionistika
 • Sociológia
 • Psychológia

a ďalších 46 programov

49 programov

Národohospodárska fakulta

 • Bankovníctvo
 • Daňovníctvo a daňové poradenstvo
 • Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Aktuárstvo
 • Informačný manažment
 • Operačný výskum a ekonometria

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

 • Ľudské zdroje a personálny manažment
 • Human resources and personnel management
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Stavebná fakulta

 • Civil engineering
 • Architektonické konštrukcie a projektovanie
 • Geodézia a kartografia

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Materiálové inžinierstvo
 • Spracovanie a recyklácia odpadov
 • Tepelná technika a plynárenstvo

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Progresívne technológie
 • Monitoring a diagnostika technických zariadení
 • Manažment výroby

a ďalších 5 programov

8 programov

Letecká fakulta

 • Manažérstvo leteckej dopravy
 • Prevádzka lietadiel
 • Riadenie leteckej dopravy

a ďalšie 2 programy

5 programov

Stavebná fakulta

 • Technické zariadenia budov
 • Stavby s environmentálnym určením
 • Nosné konštrukcie a dopravné stavby

a ďalších 5 programov

8 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Strojnícka fakulta

 • Dopravná technika a logistika
 • Energetické stroje a zariadenia
 • Bezpečnosť technických systémov

a ďalších 20 programov

23 programov

Fakulta špeciálnej techniky

 • Údržba špeciálnej mobilnej techniky
 • Špeciálna strojárska technika
2 programy

Ekonomická fakulta

 • Teritoriálne štúdiá
 • Podnikové manažérske systémy
 • Marketingový manažment podniku

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Internetové technológie
 • Informačné systémy
 • Inteligentné softvérové systémy

a ďalšie 3 programy

6 programov