Našli sme 122 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Obchodná fakulta

 • Manažment cestovného ruchu
 • Manažment medzinárodného obchodu
 • Marketingový a obchodný manažment

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta podnikového manažmentu

 • Všeobecný manažment
 • Ekonomika podniku
 • General Management
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
 • Elektronika a fotonika
 • Kozmické inžinierstvo

a ďalších 6 programov

9 programov

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika a mechatronika
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
 • Automobily a mobilné pracovné stroje

a ďalších 6 programov

9 programov

Stavebná fakulta

 • Civil engineering
 • Architektonické konštrukcie a projektovanie
 • Geodézia a kartografia

a ďalších 7 programov

10 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Národohospodárska fakulta

 • Financie a dane
 • Právo a ekonómia
 • Aplikovaná ekonómia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Aktuárstvo
 • Informačný manažment
 • Operačný výskum a ekonometria

a ďalšie 2 programy

5 programov

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Priemyselné manažérstvo
 • Výrobné technológie a výrobný manažment
 • Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

a ďalšie 3 programy

6 programov

Ústav manažmentu

 • Priestorové plánovanie
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Priestorové plánovanie (AJ)
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (AJ)
4 programy

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, VKI Bratislava

 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Kariérny diplomat
 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Politická, bezpečnostná a ekonomická diplomacia
 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Analytik medzinárodných vzťahov
 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Kultúrna a športová diplomacia
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
 • Biochémia a biomedicínske technológie
 • Biotechnológia

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta špeciálnej techniky

 • Špeciálna strojárska technika
 • Údržba špeciálnej mobilnej techniky
2 programy

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Bezpečnostný manažment
 • Krízový manažment
 • Záchranné služby
3 programy