Našli sme 123 škôl

 💡 Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Bezpečnostný manažment
 • Krízový manažment
 • Záchranné služby
3 programy

University College Prague

 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Analytik medzinárodných vzťahov
 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Kariérny diplomat
 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Kultúrna a športová diplomacia
 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Politická, bezpečnostná a ekonomická diplomacia
4 programy

Fakulta podnikového manažmentu

 • Ekonomika podniku
 • Všeobecný manažment
 • General Management
3 programy

Obchodná fakulta

 • Marketingový a obchodný manažment v anglickom jazyku
 • Manažment medzinárodného obchodu
 • Marketingový a obchodný manažment

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Národohospodárska fakulta

 • Finance and Taxes
 • Aplikovaná ekonómia
 • Financie a dane

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 • Bezpečnosť a kontrola potravín
 • Technológia potravín
 • Aplikovaná biológia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Finančné riadenie podniku
 • Podnikový obchod a marketing
 • Corporate Business and Marketing
3 programy

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Účtovníctvo a audítorstvo
 • Aktuárstvo
 • Data Science v ekonómii
 • Informačný manažment
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Strojnícka fakulta

 • Riadenie a ekonomika podniku
 • Počítačová podpora strojárskej výroby
 • Priemyselná mechatronika

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Manažérstvo zemských zdrojov
 • Mineralurgia a environmentálne technológie
 • Využívanie alternatívnych zdrojov energie

a ďalších 9 programov

12 programov

Stavebná fakulta

 • Technológia a manažment v stavebníctve
 • Nosné konštrukcie a dopravné stavby
 • Pozemné stavby
3 programy

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Priemyselný manažment
 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Obnoviteľné zdroje energie

a ďalšie 2 programy

5 programov

Ekonomická fakulta

 • Finance, Banking and Investment
 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Economics and Management of Public Administration
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Letecká fakulta

 • Manažérstvo leteckej dopravy
 • Letecké a kozmické inžinierstvo
 • Aerospace Engineering
 • Air Transport Management
4 programy

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Ochrana a využívanie krajiny
 • Ekológia a ochrana biodiverzity
 • Forenzná a kriminalistická environmentalistika
3 programy

Drevárska fakulta

 • Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
 • Drevárske inžinierstvo
 • Protipožiarna ochrana a bezpečnosť

a ďalšie 3 programy

6 programov

Lesnícka fakulta

 • Ekológia lesa
 • Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
 • Adaptívne lesníctvo
 • Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve
4 programy

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Hutníctvo
 • Materiálové inžinierstvo
 • Spracovanie a recyklácia odpadov
3 programy

Fakulta prírodných vied

 • Aplikované geovedy
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo techniky (v kombinácii)

a ďalších 8 programov

11 programov