Našli sme 124 škôl

Vysoká škola DTI

 • Manažment
 • Učiteľstvo ekonomických predmetov
2 programy

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Biofyzika a chemická fyzika
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)

a ďalších 19 programov

22 programov

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

 • Verejné zdravotníctvo
 • Ošetrovateľstvo
 • Pôrodná asistencia
3 programy

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Sociálna antropológia
 • Európske štúdiá
 • Sociálna a pracovná psychológia

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta managementu

 • Stratégia a podnikanie
 • Manažment
 • Manažment v anglickom jazyku
 • Medzinárodný manažment
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta humanitných vied

 • Mediamatika a kultúrne dedičstvo
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu
2 programy

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

 • Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
 • Elektronické zbraňové systémy
 • Bezpečnosť a obrana štátu
 • Vojenské spojovacie a informačné systémy
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Sociálna práca
 • Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní
 • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta špeciálnej techniky

 • Špeciálna strojárska technika
 • Údržba špeciálnej mobilnej techniky
2 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Anorganická chémia
 • Fyziológia rastlín
 • Mikrobiológia a virológia

a ďalších 27 programov

30 programov

Právnická fakulta

 • Právo a ekonómia
 • Kánonické právo
 • Právo
 • Právo (v anglickom jazyku)
4 programy

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Ochrana materiálov a objektov dedičstva
 • Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
 • Technická chémia

a ďalších 7 programov

10 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Filozofická fakulta

 • Slovanské štúdiá
 • Arabský jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • História

a ďalších 37 programov

40 programov

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Špeciálna pedagogika
 • Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta telesnej výchovy a športu

 • Trénerstvo
 • Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
 • Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
3 programy

Letecká fakulta

 • Air Transport Management
 • Aerospace Engineering
 • Manažérstvo leteckej dopravy
 • Letecké a kozmické inžinierstvo
4 programy

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2 programy

Ústav manažmentu

 • Priestorové plánovanie (AJ)
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (AJ)
 • Priestorové plánovanie
4 programy