Našli sme 123 škôl

Online VEĽTRH VŠ od 8.2.2023 do 9.2.2023 Získaj vstupenku ZDARMA

Lekárska fakulta

 • Fyzioterapia
 • Verejné zdravotníctvo
2 programy

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Stredoeurópske areálové štúdiá
 • Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Manažment regionálneho cestovného ruchu

a ďalšie 3 programy

6 programov

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
 • Britské a americké štúdiá
 • Filozofia

a ďalších 12 programov

15 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Ekonomická a finančná matematika

a ďalších 20 programov

23 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Environmentalistika v krajinnom plánovaní a v praxi
 • Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve

a ďalších 11 programov

14 programov

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
 • Etnológia a mimoeurópske štúdiá
 • Filozofia a aplikovaná filozofia

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta sociálnych vied

 • Verejná správa
 • Sociálne služby a poradenstvo
 • Európske štúdiá a politiky
3 programy

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Trh a kvalita potravín
 • Pohoda a ochrana zvierat
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Pedagogika výtvarného umenia
 • Predškolská pedagogika

a ďalších 14 programov

17 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Hudobná a tanečná fakulta

 • Komorná hra
 • Strunové a dychové nástroje
 • Tanečné umenie

a ďalších 5 programov

8 programov

Divadelná fakulta

 • Herectvo
 • Bábkarská scénografia a technológia
 • Bábkoherectvo

a ďalších 6 programov

9 programov

Filmová a televízna fakulta

 • Kameramanská tvorba a vizuálne efekty
 • Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu
 • Produkcia audiovizuálneho umenia

a ďalšie 3 programy

6 programov

Strojnícka fakulta

 • Technické materiály
 • Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve
 • Strojárske technológie

a ďalšie 4 programy

7 programov

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

 • Vizuálna komunikácia
 • Reštaurátorská tvorba
 • Úžitkové umenie

a ďalších 11 programov

14 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Letecká doprava
 • Cestná doprava
 • Železničná doprava

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta humanitných vied

 • Mediamatika a kultúrne dedičstvo
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu
2 programy

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Učiteľstvo techniky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Biológia

a ďalších 5 programov

8 programov

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

 • Charitatívna služba a sociálne poradenstvo
1 program