Našli sme 124 škôl

U nás môžeš okrem prírodných vied 🌿 študovať aj informatiku 💻, tak si vyber tu!

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)

a ďalších 15 programov

18 programov

Teologická fakulta v Košiciach

 • Sociálna práca
 • Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy
3 programy

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Špeciálne chovateľské odvetvia
 • Genetické technológie v agrobiológii
 • Výživa ľudí

a ďalších 5 programov

8 programov

Technická fakulta

 • Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách
 • Manažérstvo prevádzky techniky
 • Riadiace systémy vo výrobnej technike
 • Automobilové dopravné systémy
4 programy

Fakulta športu

 • Šport pre zdravie
 • Učiteľstvo telesnej výchovy
 • Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Pedagogická fakulta

 • Špeciálna pedagogika
 • Predškolská pedagogika
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
4 programy

Gréckokatolícka teologická fakulta

 • Európske štúdiá
 • Probačná a mediačná práca
2 programy

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 • Regionálny rozvoj a politiky EÚ
 • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalších 8 programov

11 programov

Reformovaná teologická fakulta

 • Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Vysoká škola ekonómie a manažmentu

 • Manažment malého a stredného podnikania
 • Verejná správa
2 programy

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Filozofia
 • Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)

a ďalších 30 programov

33 programov

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo techniky (v kombinácii)
 • Biológia

a ďalších 5 programov

8 programov

Akadémia Policajného zboru

 • Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
 • Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
2 programy

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Ekonomika a manažment podniku
2 programy