O nás

Jediná fakulta na území Slovenska, ktorá poskytuje vzdelanie v oblasti ekonómie a informatiky v maďarskom jazyku v štyroch rôznych študijných programoch vo všetkých troch stupňoch štúdia. Fakulta má špičkovo vybavené robotické centrum vrátane superpočítača.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia ako manažéri, analytici, systémoví návrhári, pri návrhu a aplikácii informačných systémov, pri tvorbe softvérových aplikácií, na nižších manažérskych pozíciách, vo výskume, v marketingu, v nákupe a predaji, v nižšom a strednom stupni riadenia v oblasti kalkulácii, rozpočtov, riadenia či plánovania a tiež v oblasti poľnohospodárstva, cestovného ruchu a v oblasti regionálneho rozvoja.

Kde nás nájdeš

Fakulta ekonómie a informatiky

Univerzita J. Selyeho
Hradná 21
945 01 Komárno

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske

  • na študijné programy Aplikovaná informatika a Podnikové hospodárstvo a manažment bez prijímacích skúšok
  • na ostatné študijné programy zabezpečujú prijímacie skúšky partnerské univerzity

Kontakt

Fakulta ekonómie a informatiky

Univerzita J. Selyeho
Hradná 21
945 01 Komárno