O nás

Jediná fakulta na území Slovenska, ktorá poskytuje vzdelanie v oblasti ekonómie a informatiky v maďarskom jazyku v štyroch rôznych študijných programoch vo všetkých troch stupňoch štúdia. Fakulta má špičkovo vybavené robotické centrum vrátane superpočítača.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia ako manažéri, analytici, systémoví návrhári, pri návrhu a aplikácii informačných systémov, pri tvorbe softvérových aplikácií, na nižších manažérskych pozíciách, vo výskume, v marketingu, v nákupe a predaji, v nižšom a strednom stupni riadenia v oblasti kalkulácii, rozpočtov, riadenia či plánovania a tiež v oblasti poľnohospodárstva, cestovného ruchu a v oblasti regionálneho rozvoja.

Kde nás nájdeš

Fakulta ekonómie a informatiky

Univerzita J. Selyeho
Hradná 21
945 01 Komárno

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Na bakalársky študijný program informatiky a Podnikové hospodárstvo a  manažment budú uchádzači prijatí bez prijímacej skúšky. V prípade prekročenia stanovenej kapacity plánovaného počtu študentov bude pre určenie poradia rozhodujúce bodové hodnotenie.

Prijímacie konanie spoločného študijného programu Rozvoj vidieka zabezpečí podľa podpísanej zmluvy partnerská univerzita Szent István Egyetem v Gödöllő. EF UJS prijíma uchádzačov len podmienečne, pričom prijatie je podmienené rozhodnutím prijímania uchádzača partnerskou univerzitou.

Kontakt

Fakulta ekonómie a informatiky

Univerzita J. Selyeho
Hradná 21
945 01 Komárno