O nás

Univerzita je od svojho vzniku v roku 2004 jedinou samostatnou verejnou vysokou školou, ktorá vyučuje v maďarskom jazyku. Napriek tomu je kladený veľký dôraz  na to, aby absolventi ovládali odbornú terminológiu aj v slovenskom a anglickom jazyku. Poskytuje vzdelanie na troch fakultách, vo všetkých troch stupňoch štúdia v dennej a externej forme.

Uplatnenie

Poslaním univerzity je najmä výchova učiteľov pre materské, základné a stredné školy, príprava teológov a tiež odborníkov pre oblasti ekonómie a informatiky.

Kde nás nájdeš

Univerzita J. Selyeho

Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno

Fakulty

Fakulta ekonómie a informatiky

  • Aplikovaná informatika
  • Ekonomika a manažment podniku
  • Podnikové hospodárstvo a manažment

a ďalšie 2 programy

5 programov

Reformovaná teologická fakulta

  • Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
  • Reformovaná teológia
  • Teológia
3 programy

Pedagogická fakulta

  • Didaktika dejepisu
  • Pedagogika
  • Predškolská pedagogika a vychovávateľstvo

a ďalších 11 programov

14 programov

Kontakt

Univerzita J. Selyeho

Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno