O nás

Fakulta poskytuje vzdelanie vo všetkých troch stupňoch štúdia. Okrem tradičných disciplín ako sú biblické vedy, dogmatika či etika sa tu vyučuje aj religionistika, dejiny filozofie či viacero cudzích jazykov, medzi tie menej tradičné patrí latinčina, biblická gréčtina či hebrejčina.

Uplatnenie

Absolvent sa uplatní v cirkevnej a sociálnej sfére, v rezorte vnútra a spravodlivosti, vo väzenstve, v probačnej a mediačnej službe, v oblasti verejnej správy či aktivitách rôznych neštátnych subjektov.

Kde nás nájdeš

Reformovaná teologická fakulta

Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske

  • písomný test zo všeobecných vedomostí a o vedomosti Biblie
  • ústny motivačný pohovor

Magisterské

Podmienky prijatia sú stanovené zvlášť pre jednotlivé študijné programy.

Kontakt

Reformovaná teologická fakulta

Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno