O nás

FMK je mladá, moderná a dynamická fakulta, ktorá začala ako prvá na Slovensku poskytovať vzdelávanie v oblasti masmediálnej komunikácie. Poskytuje vzdelanie vo všetkých 3 stupňoch, v dennej a externej forme a študijný program Vzťahy s médiami v anglickom jazyku. Fakulta má k dispozícii najmodernejšie multimediálne HD štúdio na Slovensku.

Uplatnenie

Absolventi jednotlivých programov nájdu uplatnenie ako zvukári, kameramani, grafici, fotoreportéri, redaktori, PR manažéri, novinári, reportéri, editori, mediálni špecialisti, hovorcovia, copywriteri, marketingoví špecialisti a manažéri, online marketéri, producenti, PR špecialisti, v reklamných agentúrach, vydavateľstvách, verejnoprávnych mediách, dramaturgovia, tvorcovia programov, scenáristi a mnohé ďalšie.

Kde nás nájdeš

Fakulta masmediálnej komunikácie

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie J. Herdu 2
917 01 Trnava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  •  Prijímačky pozostávajú z dvoch testov. Prvý test je zameraný na všeobecný prehľad a znalosť mediálnej problematiky. Druhý je z cudzieho jazyka.

Magisterské štúdium

  • Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia FMK UCM v Trnave v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá v dennej a externej forme štúdia, ktorí sa budú hlásiť na neidentický študijný program, než absolvovali v bakalárskom stupni štúdia na FMK UCM v Trnave, budú vykonávať prijímaciu skúšku.

Kontakt

Fakulta masmediálnej komunikácie

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie J. Herdu 2
917 01 Trnava