O nás

FMK je mladá, moderná a dynamická fakulta, ktorá začala ako prvá na Slovensku poskytovať vzdelávanie v oblasti masmediálnej komunikácie. Poskytuje vzdelanie vo všetkých 3 stupňoch, v dennej a externej forme a študijný program Vzťahy s médiami v anglickom jazyku. Fakulta má k dispozícii najmodernejšie multimediálne HD štúdio na Slovensku.

Uplatnenie

Absolventi jednotlivých programov nájdu uplatnenie ako zvukári, kameramani, grafici, fotoreportéri, redaktori, PR manažéri, novinári, reportéri, editori, mediálni špecialisti, hovorcovia, copywriteri, marketingoví špecialisti a manažéri, online marketéri, producenti, PR špecialisti, v reklamných agentúrach, vydavateľstvách, verejnoprávnych mediách, dramaturgovia, tvorcovia programov, scenáristi a mnohé ďalšie.

Kde nás nájdeš

Fakulta masmediálnej komunikácie

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie J. Herdu 2
917 01 Trnava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske

  • test zo všeobecného prehľadu a znalosti mediálnej problmatiky, druhý test z cuzdieho jazyka
  • v prípade študijného priemeru na strednej škole do 1,50 alebo hlásenia sa na externé štúdium - bez prijímacej skúšky

Magisterské

  • v prípade bakalárskeho štúdia v odbore Masmediálne štúdia na FMK UCM bez prijímacej skúšky
  • ostatní absolventi musia absolvovať test v rozsahu bakalárskej štátnej skúšky z odboru Masmediálne štúdia

Kontakt

Fakulta masmediálnej komunikácie

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie J. Herdu 2
917 01 Trnava