O nás

Hlavným cieľom vzdelávacieho procesu je príprava odborníkov v spoločensko-vednej oblasti a príprava budúcich učiteľov. Zakladá si na rozvoji medziodborových vzťahov a prispôsobovaní sa moderným požiadavkám trhu, čo sa priebežne premieta do existujúcich aj pripravovaných študijných programov.

Uplatnenie

Absolventi neučiteľských odborov nájdu uplatnenie vo vedeckom výskume, v oblasti kultúry a masmédií, v medzinárodných spoločnostiach, ďalej ako prekladatelia či tlmočníci. Absolventi učiteľského odboru nájdu uplatnenie na základných, stredných aj vysokých školách, ale aj v mnohých oblastiach mimo vzdelávacej oblasti.

Kde nás nájdeš

Filozofická fakulta

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie J. Herdu 2
917 01 Trnava

Prihlášky a prijímačky

Podmienky prijatia sú stanovené zvlášť pre jednotlivé študijné programy.

Kontakt

Filozofická fakulta

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie J. Herdu 2
917 01 Trnava