O nás

Fakulta bola založená na jar roku 2020 vďaka akreditácii študijných programov druhého stupňa. Vznik podmienila aktuálne mimoriadna atraktivita odborov ako sú fyzioterapia či rehabilitácia. Vznik fakulty je aj predpokladom zjednodušenia prístupu ku grantom, čo sľubuje veľký potenciál v budúcom rozvoji fakulty.

Uplatnenie

Absolventi nájdu uplatnenie vo fyzioterapii, balneológii, liečebnej rehabilitácii, v primárnej, sekundárnej a následnej starostlivosti či v poradenskej a výchovnej činnosti. Tiež sa uplatnia v diagnostickej a liečebnej starostlivosti v rôznych zariadeniach a ústavoch. Ďalšou možnosťou uplatnenia je, samozrejme, zamestnanie vo výskume, analýze a tvorbe vyučovacích metód.

Kde nás nájdeš

Fakulta zdravotníckych vied

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rázusova 14
Piešťany

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu z biológie so zameraním na anatómiu a fyziológiu človeka.

Magisterské štúdium

  • Podmienkou prijatia je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore Fyzioterapia.
  • Na prijatie na externé štúdium sa vyžaduje súbežná suvislá prax v odbore. 

Kontakt

Fakulta zdravotníckych vied

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rázusova 14
Piešťany