O nás

Fakultu tvoria tri katedry a ďalšie tri špecializované centrá. Vďaka tomu poskytuje vzdelanie vo všetkých troch stupňoch v dennej aj externej forme. V moderných priestoroch s výborným technickým vybavením prebieha výučba v oblastiach politických vied, európskych štúdií, verejnej správy, verejnej politiky, sociálnych služieb a poradenstva.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia ako odborní pracovníci a manažéri vo verejnej správe, súkromnom a treťom sektore, v oblasti politického poradenstva, novinárskej sfére, v agentúrach a inštitúciách EÚ na Slovensku, v oblasti sociálneho poradenstva a ďalších sociálnych služieb.

Kde nás nájdeš

Fakulta sociálnych vied

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Bučianska 4/A
917 01 Trnava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky na základe známok z predmetov na maturitnej skúške.

Kontakt

Fakulta sociálnych vied

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Bučianska 4/A
917 01 Trnava