O nás

Teologická fakulta sa svojou vlastnou metódou snaží dôkladne chápať katolícku náuku, ktorú čerpá z Božieho zjavenia a systematicky sa ju pokúša vysvetľovať. Ďalšou úlohou je starať sa o tých, ktorí smerujú ku kňazstvu a pripravujú sa na špeciálne cirkevné služby. Teologická fakulta sídli v Košiciach.

Študijné programy

Na Teologickej fakulte patria medzi akreditované študijné programy Učiteľstvo filozofie (v kombinácii), Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), Učiteľstvo náboženskej výchovy, Náuka o rodine, Sociálna filozofia, Sociálna práca.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia v školských inštitúciách, vzdelávacích akadémiách, masovokomunikačných prostriedkoch cirkevných, vládnych aj mimovládnych organizáciách, nadáciách, štátnej a verejnej správe, ako sociálni pracovníci.

Kde nás nájdeš

Teologická fakulta v Košiciach

Katolícka univerzita v Ružomberku
Hlavná 89
041 21 Košice

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky (okrem študijného predmetu Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby)

Ostatné podmienky na prijatie sú pre jednotlivé študijné programy stanovené samostatne.

Kontakt

Teologická fakulta v Košiciach

Katolícka univerzita v Ružomberku
Hlavná 89
041 21 Košice