O nás

Okrem kvalitného vzdelávania v modernom prostredí sa na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku usilujeme hlavne o individuálny prístup v rodinnej atmosfére. Našou pýchou sú šikovní a úspešní študenti a absolventi z oblasti humanitných, spoločenských, historických vied a učiteľstva.

Nehráme sa na Harvard ani Oxford, ale hľadíme do sveta a budujeme si s ním zdravý a sebavedomý vzťah. Náš študent má príležitosť získať kvalitné vzdelanie v domácom, a nebojím sa povedať, rodinnom prostredí. Môže sa stretávať s renomovanými odborníkmi vo vede, má k dispozícii modernú knižnicu, dobre vybavené laboratóriá a učebne, možnosti vycestovať na niektoré z mnohých partnerských univerzít. Ale najväčším benefitom je osobný a kolegiálny prístup.

Kde nás nájdeš

Filozofická fakulta

Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1b
034 01 Ružomberok

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 21.4.2023
 • Podmienkou prijatia na študijné programy Anglistika a amerikanistika, Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii, Philosophy (filozofia v anglickom jazyku), Psychológia a Žurnalistika je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z ústneho pohovoru, v prípade študijného programu Psychológia z písomného testu.
 • Na ostatné študijné programy sú uchádzači prijímaní bez prijímacej skúšky.
 • Termíny prijímacích skúšok: 9.5.2023 (Anglistika a amerikanistika), 11.5.2023 (Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry), 23.5.2023 (Psychológia), 12.5.2023 (Žurnalistika)
 • Podrobné informácie nájdete TU.

Magisterské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 19.5.2023
 • Podmienkou prijatia na študijný program Psychológia je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z ústneho pohovoru.
 • Termín prijímacej skúšky: 20.6.2023
 • Podrobné informácie nájdete TU.

Poplatok za prijímacie konanie: 

 • elektronická prihláška: 25€
 • papierová prihláška: 30€

Aktuality

Kontakt

Filozofická fakulta

Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1b
034 01 Ružomberok