O nás

Okrem kvalitného vzdelávania v modernom prostredí sa na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku usilujeme hlavne o individuálny prístup v rodinnej atmosfére. Našou pýchou sú šikovní a úspešní študenti a absolventi z oblasti humanitných, spoločenských, historických vied a učiteľstva.

Web

Kde nás nájdeš

Filozofická fakulta

Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1b
034 01 Ružomberok

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 21.4.2023
 • Podmienkou prijatia na študijné programy Anglistika a amerikanistika, Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii, Philosophy (filozofia v anglickom jazyku), Psychológia a Žurnalistika je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z ústneho pohovoru, v prípade študijného programu Psychológia z písomného testu.
 • Na ostatné študijné programy sú uchádzači prijímaní bez prijímacej skúšky.
 • Termíny prijímacích skúšok: 9.5.2023 (Anglistika a amerikanistika), 11.5.2023 (Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry), 23.5.2023 (Psychológia), 12.5.2023 (Žurnalistika)
 • Podrobné informácie nájdete TU.

Magisterské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 19.5.2023
 • Podmienkou prijatia na študijný program Psychológia je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z ústneho pohovoru.
 • Termín prijímacej skúšky: 20.6.2023
 • Podrobné informácie nájdete TU.

Poplatok za prijímacie konanie: 

 • elektronická prihláška: 25€
 • papierová prihláška: 30€

Aktuality

Doplňujúce informácie

Prečo študovať na FF KU

Kvalitné a flexibilné štúdium

FF KU patrí medzi najlepšie fakulty v oblasti humanitného vzdelávania na Slovensku, čo dokladajú pozitívne hodnotenia zo strany Akreditačnej komisie SR i agentúry ARRA z minulosti, ale tiež aktuálne výsledky prieskumu SAAVŠ. Flexibilné nastavenie štúdia na fakulte vám umožňuje vybrať si čo, ako a kedy sa budete učiť. Vy si volíte štúdium jedného odboru, medziodborového štúdia alebo štúdium učiteľských kombinácií. Vy si vyberáte zo širokej ponuky predmetov, spôsob štúdia či dokonca absolvovanie časti vášho štúdia v zahraničí na jednej z mnohých partnerských univerzít.

Osobnostný rozvoj

Štúdium na FF KU vám poskytne príležitosť rozvíjať svoje záujmy, naučiť sa nové zručnosti, stretávať sa so zaujímavými ľuďmi a obohacovať váš duchovný život. Fakulta podporuje rôznorodé aktivity, takže sa budete môcť realizovať vo výskume, získať skúsenosti v študentských médiách (časopis Zumag, rádio Pulz, televízia Unica), zapojiť sa do dobrovoľníckej činnosti, aktivít UPaC či angažovať sa v divadelnom alebo folklórnom súbore.

Individuálny prístup, rodinná atmosféra, dobré vzťahy

Na fakulte sa študenti navzájom i so svojimi vyučujúcimi dobre poznajú aj vďaka pravidelným katedroviciam či exkurziám. Štúdium v menších vyučovacích skupinách prináša viac príležitostí pre bezprostrednú interakciu a dobré vzťahy. Namiesto splynutia s davom vo veľkých prednáškových sálach budete mať osobný kontakt s učiteľom a váš názor v diskusii určite nezanikne. Napomôže vám to lepšie a efektívnejšie realizovať váš potenciál.

Moderný univerzitný campus

Campus Katolíckej univerzity patrí medzi najmodernejšie univerzitné areály na Slovensku. Nová a priestranná univerzitná knižnica, dobre vybavené internáty, komfortné učebne, univerzitná kaplnka, výborné stravovacie možnosti a blízkosť nákupných možností robí život na fakulte príjemnejším.

Atraktívny región

Ružomberok a okolitý Liptov ponúkajú pestrú paletu možností na príjemné trávenie voľného času. V regióne sa nachádza množstvo historických (napr. Vlkolínec, zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, gotický kostolík v Ludrovej či archeoskanzen Havránok) a prírodných (napr. Veľká Fatra, Nízke Tatry, Liptovská Mara) zaujímavostí. Liptov je jednoducho top región Slovenska, ak ide o letnú i zimnú turistiku a športy či termálne kúpaliská.

Uplatnenie

Naši absolventi sa uplatňujú v rôznych sférach. Väčšie skupiny sa zamestnávajú spravidla v oblasti vzdelávania ako učitelia na základných, stredných či vysokých školách, ale aj v jazykových školách. Ďalšia veľká skupina absolventov pôsobí v médiách. Naši absolventi žurnalistiky a iných programov sú dnes hovorcovia na ministerstvách, vo veľkých firmách a redaktori skoro vo všetkých známych médiách: RTVS, denník SME, Denník N, Denník Postoj, Aktuality.sk a pod. Ďalšia skupina absolventov pôsobí v poradenstve, napr. v pedagogicko-psychologických poradniach, či v ďalších inštitúciách (múzeách, archívoch, v treťom sektore), ale aj v komerčnej sfére či ako živnostníci.

Príkladmi mediálne či spoločensky známych absolventov sú aj tieto mená: Marek Balický, šéfredaktor šport.sk; Veronika Folentová, reportérka Denníka N; Peter Kováč, redaktor denníka SME; Martina Kvačkajová, moderátorka RTVS; Imrich Gazda, redaktor Denníka Postoj; Matúš Lakoštík, zástupca primátora Dolného Kubína; Michal Mertinyák, výkonný riaditeľ Únie ligových klubov; Kamil Nemčík, riaditeľ Gymnázia sv. Andreja; Filip Struhárik, novinár Denníka N. Úspešní sú však aj naši absolventi, ktorí nie sú mediálne známi. 

Kontakt

Filozofická fakulta

Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1b
034 01 Ružomberok