O nás

Filozofická fakulta sa hlási k tradícii všetkých katolíckych univerzít vo svete, keď chce ochraňovať a podporovať ľudskú dôstojnosť a kultúrne dedičstvo, odpovedať na problémy a výzvy podľa kresťanských zásad, podľa ktorých sa formujú jednotlivci v zrelé a zodpovedné osobnosti.

Študijné programy

Na FF KU je možné študovať jednoodborové (neučiteľské) študijné programy, medziodborové (neučiteľské) študijné programy (dva neučiteľské odbory v pomere 50:50), učiteľstvo ľubovoľných dvoch študijných programov a medzifakultné štúdium učiteľstva.

Uplatnenie

Absolvent FF Katolíckej univerzity sa uplatní vo verejnej a štátnej správe, v orgánoch európskych štruktúr, na tlačových úradoch, v kultúrno-spoločenských inštitúciách, v cestovnom ruchu, ako pomocný učiteľ, asistent učiteľa, pedagóg pre mimoškolské záujmové činnosti, spoločensky orientovaný výskum a vzdelávanie, vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie, masmédia.

Kde nás nájdeš

Filozofická fakulta

Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1b
034 01 Ružomberok

Prihlášky a prijímačky

Podmienky sú stanovené samostatne pre jednotlivé študijné programy.

Kontakt

Filozofická fakulta

Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1b
034 01 Ružomberok