O nás

Fakulta vznikla v roku 2000 po vzniku Katolíckej univerzity po odčlenení od Žilinskej univerzity. V duchu katolíckej morálnej, akademickej a intelektuálnej tradície poskytuje univerzitné vzdelávanie a výchovu pre integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti.

Študijné programy

Medzi študijné odbory, ktoré možno študovať na pedagogickej fakulte patria jednopredmetové učiteľstvo (informatika, výtvarná výchova, náboženská výchova, ruský jazyk a literatúra, telesná výchova, hudobné umenie, predškolská pedagogika, špeciálna pedagogika a sociálna práca) a učiteľstvo predmetov v kombinácii (informatika, matematika, bilógia, geografia, chémia, hudobná, výtvarná, náboženská a telesná výchova, ruský a taliansky jazyk a literatúra).

Uplatnenie

Absolvent sa úplatní najčastejšie ako asistent učiteľa, školský administratívny a pomocný metodický pracovník, učiteľ, ale aj ako špecializovaný pracovník v štátnej a verejnej správe na základe svojej kvalifikácie.

Kde nás nájdeš

Pedagogická fakulta

Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

Kontakt

Pedagogická fakulta

Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok