O nás

Katolícka univerzita je verejnou vysokou školou, na ktorej vzniku má veľký podiel Konferencia biskupov Slovenska a NR SR. Jej činnosť sa zameriava najmä na historické, humanitné, pedagogické, prírodné, sociálne a zdravotnícke vedy. Nezabúda ani na oblasti ekonómie, manažmentu, práva či umenia.

Študijné programy

Na Katolíckej univerzite získavajú študenti znalosti vo všetkých 3 stupňoch štúdia na 4 fakultách: Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta, Fakulta zdravotníctva a Teologická fakulta.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia ako zdravotnícki pracovníci, pracovníci v školstve, v cestovnom ruchu, a ako odborní pracovníci v štátnej a súkromnej sfére.

Kde nás nájdeš

Katolícka univerzita v Ružomberku

Hrabovská cesta 650/1a
034 01 Ružomberok

Fakulty

Pedagogická fakulta

 • Didaktika hudby
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Manažment

a ďalších 20 programov

23 programov

Teologická fakulta v Košiciach

 • Charitatívna a misijná práca
 • Katolícka teológia
 • Sociálna práca

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta zdravotníctva

 • Fyzioterapia
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Ošetrovateľstvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Filozofická fakulta

 • Anglistika a amerikanistika
 • Anglistika a amerikanistika - Filozofia
 • Anglistika a amerikanistika - História

a ďalších 11 programov

14 programov

Kontakt

Katolícka univerzita v Ružomberku

Hrabovská cesta 650/1a
034 01 Ružomberok