Našli sme 112 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 • Food Safety and Control
 • Agrobiotechnológie
 • Molekulárna biológia

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Sociálne služby a poradenstvo
 • Aplikovaná sociálna práca
 • Sociálna práca

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

 • Ošetrovateľstvo
 • Dentálna hygiena
 • Fyziologická a klinická výživa

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Urgentná zdravotná starostlivosť
 • Fyzioterapia
 • Ošetrovateľstvo
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Lekárska fakulta

 • Zubné lekárstvo
 • Chirurgia
 • Vnútorné choroby
 • Všeobecné lekárstvo
4 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Baníctvo a geotechnika
 • Dopravná logistika podniku
 • Geodézia a geografické informačné systémy

a ďalších 27 programov

30 programov

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Hutníctvo
 • Integrované systémy riadenia
 • Materiálové inžinierstvo

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Inteligentné technológie v priemysle
 • Manažment výroby
 • Monitoring a diagnostika technických zariadení

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Hospodárska informatika
 • Elektronické systémy a spracovanie signálov
 • Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov

a ďalších 13 programov

16 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Letecká fakulta

 • Riadenie leteckej dopravy
 • Letecké a kozmické systémy
 • Letecké a priemyselné elektronické systémy

a ďalších 8 programov

11 programov

Strojnícka fakulta

 • Bezpečnosť technických systémov
 • Biomedicínske inžinierstvo
 • Robotika a robototechnológie

a ďalších 30 programov

33 programov

Stavebná fakulta

 • Environmentálne inžinierstvo
 • Teória technológie a riadenia v stavebníctve
 • Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb

a ďalších 11 programov

14 programov

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Financie
 • Priestorová a regionálna ekonómia
4 programy

Fakulta umení

 • Dizajn
 • Architektúra a urbanizmus
 • Voľné výtvarné umenie
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta medzinárodných vzťahov

 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
 • Hospodárska diplomacia
2 programy

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Záchranné služby
 • Krízový manažment
 • Bezpečnostný manažment
3 programy

Fakulta riadenia a informatiky

 • Inteligentné informačné systémy
 • Aplikovaná informatika
 • Manažment

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektrotechnika
 • Elektronika a fotonika
 • Elektroenergetika

a ďalších 22 programov

25 programov

Stavebná fakulta

 • Vodné stavby a vodné hospodárstvo
 • Technológia stavieb
 • Krajinárstvo a krajinné plánovanie

a ďalších 16 programov

19 programov