Našli sme 115 škôl

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Fyzika plazmy
 • Ekonomická a finančná matematika

a ďalších 34 programov

37 programov

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

 • Klinická farmakológia
 • Zubné lekárstvo
 • Verejné zdravotníctvo

a ďalších 18 programov

21 programov

Farmaceutická fakulta

 • Farmakológia
 • Klinická farmácia
 • Farmaceutická chémia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Európske štúdiá a politiky v anglickom jazyku
 • Psychológia zdravia
 • Sociálna antropológia v anglickom jazyku

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta managementu

 • Stratégia a podnikanie
 • Manažment
 • Manažment v anglickom jazyku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta humanitných vied

 • Mediamatika a kultúrne dedičstvo
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu
2 programy

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

 • Vojenské spojovacie a informačné systémy
 • Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
 • Elektronické zbraňové systémy
 • Bezpečnosť a obrana štátu
4 programy

Fakulta špeciálnej techniky

 • Strojárske technológie a materiály
 • Servis a opravy automobilov
 • Špeciálna strojárska technika
 • Údržba špeciálnej mobilnej techniky
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Sociálna práca
 • Teológia
 • Psychológia

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta zdravotníctva

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Ošetrovateľstvo
 • Fyzioterapia
 • Verejné zdravotníctvo
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

 • Materiály
 • Materiálové inžinierstvo
 • Počítačová podpora materiálového inžinierstva
3 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Anorganická chémia
 • Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
 • Environmentálna geochémia

a ďalších 48 programov

51 programov

Právnická fakulta

 • Kánonické právo
 • Ekonómia a právo
 • Manažment a právo

a ďalších 13 programov

16 programov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Potraviny, výživa, kozmetika
 • Potraviny, výživa, kozmetika - konverzný program
 • Anorganické technológie a materiály

a ďalších 34 programov

37 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Filozofická fakulta

 • Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax
 • Slavistika
 • Psychológia

a ďalších 57 programov

60 programov

Pedagogická fakulta

 • Sociálna práca
 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
 • Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalších 17 programov

20 programov

Fakulta telesnej výchovy a športu

 • Trénerstvo
 • Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
 • Vedy o športe

a ďalšie 4 programy

7 programov

Letecká fakulta

 • Manažérstvo leteckej dopravy
 • Riadenie leteckej dopravy
 • Air Transport Management

a ďalších 8 programov

11 programov

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • Evanjelická teológia

a ďalšie 2 programy

5 programov