Našli sme 112 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Bezpečnostný manažment
 • Krízový manažment
 • Záchranné služby
3 programy

Fakulta riadenia a informatiky

 • Inteligentné informačné systémy
 • Biomedicínska informatika
 • Informačné systémy

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

 • Bezpečnostné štúdiá
 • Medzinárodné vzťahy
 • Politológia
 • Medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku
4 programy

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a kultúra
 • Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Angličtina pre preklad v hospodárskej praxi

a ďalších 25 programov

28 programov

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná geológia
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika a vývoj softvéru

a ďalších 17 programov

20 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Právnická fakulta

 • Občianske právo
 • Obchodné a finančné právo
 • Právo
 • Trestné právo
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Evanjelikálna teológia
 • Evanjelikálna teológia a misia
 • Edukačné vedy

a ďalších 8 programov

11 programov

Stavebná fakulta

 • Geodézia a kartografia
 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Pozemné staviteľstvo

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 • Technológia potravín
 • Food Safety and Control
 • Aplikovaná biológia

a ďalších 5 programov

8 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta podnikového manažmentu

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika podniku
 • Business Economics and Management

a ďalšie 2 programy

5 programov

Národohospodárska fakulta

 • Financie
 • Financie a dane
 • Ekonómia a právo

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Informačný manažment
 • Účtovníctvo
 • Ekonometria a operačný výskum

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta medzinárodných vzťahov

 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
 • Hospodárska diplomacia
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ústav manažmentu

 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Priestorové plánovanie (AJ)
 • Priestorové plánovanie (denné štúdium v AJ)

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Anorganická technológia a materiály, zameranie katalytické technológie
 • Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie
 • Chemické inžinierstvo

a ďalších 30 programov

33 programov

Strojnícka fakulta

 • Meranie a skúšobníctvo
 • Environmentálna výrobná technika
 • Aplikovaná mechanika a mechatronika

a ďalších 17 programov

20 programov

Stavebná fakulta

 • Krajinárstvo
 • Teória a technika prostredia budov
 • Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektroenergetika
 • Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
 • Robotika a kybernetika

a ďalších 15 programov

18 programov

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Mechatronika v technologických zariadeniach
 • Strojárske technológie a materiály
 • Výrobné zariadenia a systémy

a ďalších 11 programov

14 programov