Našli sme 111 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Andragogika
 • Biológia
 • Ekológia

a ďalších 16 programov

19 programov

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Archívnictvo

a ďalších 46 programov

49 programov

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika a mechatronika
 • Aplikovaná mechanika
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov

a ďalších 28 programov

31 programov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Aplikovaná ekonómia
 • Európske štúdiá
 • Mediamatika

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
 • Bezpečnosť priemyslu
 • Bezpečnostný manažment

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta riadenia a informatiky

 • Aplikované sieťové inžinierstvo
 • Aplikované sieťové inžinierstvo (konverzný)
 • Biomedicínska informatika

a ďalších 15 programov

18 programov

Filozofická fakulta

 • Politológia
 • Religionistika
 • Sociológia

a ďalších 91 programov

94 programov

Národohospodárska fakulta

 • Bankovníctvo
 • Daňovníctvo a daňové poradenstvo
 • Ekonómia a právo

a ďalších 13 programov

16 programov

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Aktuárstvo
 • Hospodárska informatika
 • Informačný manažment

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

 • Verejná správa
 • Ľudské zdroje a personálny manažment
 • Human resources and personnel management
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Stavebná fakulta

 • Civil engineering
 • Architektonické konštrukcie a projektovanie
 • Geodézia a kartografia

a ďalších 21 programov

24 programov

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Materiálové inžinierstvo
 • Materiály
 • Progresívne materiály a technológie

a ďalších 16 programov

19 programov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Progresívne technológie
 • Monitoring a diagnostika technických zariadení
 • Manažment výroby

a ďalších 10 programov

13 programov

Letecká fakulta

 • Manažérstvo leteckej dopravy
 • Pilot
 • Prevádzka lietadiel

a ďalších 8 programov

11 programov

Stavebná fakulta

 • Technické zariadenia budov
 • Stavby s environmentálnym určením
 • Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine

a ďalších 11 programov

14 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Strojnícka fakulta

 • Dopravná technika a logistika
 • Energetické stroje a zariadenia
 • Automobilová výroba

a ďalších 30 programov

33 programov

Fakulta špeciálnej techniky

 • Údržba špeciálnej mobilnej techniky
 • Automobilové inžinierstvo
 • Špeciálna strojárska technika

a ďalšie 2 programy

5 programov

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančné riadenie podniku
 • Obchodné podnikanie

a ďalšie 2 programy

5 programov

Ekonomická fakulta

 • Teritoriálne štúdiá
 • Podnikové manažérske systémy
 • Teritoriálny manažment (2014)

a ďalších 16 programov

19 programov

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Výskumná orientácia v bakalárskom štúdiu
 • Počítačové a komunikačné systémy a siete
 • Internetové technológie

a ďalších 8 programov

11 programov