Našli sme 112 škôl

Online VEĽTRH ČESKÝCH VŠ od 26.1.2021 do 28.1.2021 ZAREGISTRUJ se včas a zdarma

Stavebná fakulta

 • Vodohospodárske inžinierstvo
 • Geodézia a kartografia
 • Aplikovaná mechanika

a ďalších 21 programov

24 programov

Filozofická fakulta

 • Archívnictvo
 • Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)

a ďalších 91 programov

94 programov

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Biológia
 • Učiteľstvo techniky (v kombinácii)
 • Andragogika

a ďalších 16 programov

19 programov

Fakulta riadenia a informatiky

 • Informačný manažment (konverzný)
 • Informatika
 • Informatika a riadenie

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
 • Bezpečnostný manažment
 • Krízový manažment

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Archívnictvo
 • Ukrajinský jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)

a ďalších 46 programov

49 programov

Strojnícka fakulta

 • Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky
 • Výrobné systémy a manažérstvo kvality
 • Aplikovaná mechanika a mechatronika

a ďalších 28 programov

31 programov

Fakulta podnikového manažmentu

 • Personálny manažment podniku
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika podniku

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektrotechnické systémy
 • Inteligentná elektronika
 • Automobilová elektronika

a ďalších 14 programov

17 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Chemická fyzika
 • Organická chémia
 • Environmentálna geochémia

a ďalších 63 programov

66 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Národohospodárska fakulta

 • Financie
 • Ľudské zdroje a sociálny manažment
 • Bankovníctvo

a ďalších 13 programov

16 programov

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Podnikový obchod a marketing
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančné riadenie podniku
 • Obchodné podnikanie
4 programy

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Kvantitatívne metódy v ekonómii
 • Účtovníctvo
 • Účtovníctvo a auditorstvo

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Aplikovaná informatika
 • Počítačové a komunikačné systémy a siete
 • Internetové technológie

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Verejná politika
 • Sociálna a pracovná psychológia
 • Sociálna antropológia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ekonomická fakulta

 • Cestovný ruch
 • Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
 • Ekonomika a manažment podniku (2014)

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • Záhradníctvo
 • Krajinné inžinierstvo
 • Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve

a ďalšie 4 programy

7 programov

Právnická fakulta

 • Právo
 • Občianske právo
 • Obchodné a finančné právo
 • Trestné právo
4 programy

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

 • Ošetrovateľstvo
 • Rádiologická technika
 • Fyzioterapia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Filozofická fakulta

 • História - ruský jazyk a kultúra
 • História (2014)
 • Muzeológia

a ďalších 71 programov

74 programov