Našli sme 112 škôl

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančné riadenie podniku
 • Obchodné podnikanie
 • Podnikový obchod a marketing
4 programy

Fakulta podnikového manažmentu

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika podniku
 • Finančný manažment

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Andragogika
 • Antropológia
 • Biológia

a ďalších 16 programov

19 programov

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Archívnictvo

a ďalších 46 programov

49 programov

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Aplikovaná informatika
 • Inteligentné informačné systémy
 • Programové systémy

a ďalších 8 programov

11 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika a mechatronika
 • Aplikovaná mechanika
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov

a ďalších 28 programov

31 programov

Ekonomická fakulta

 • Cestovný ruch
 • Cestovný ruch (2014)
 • Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov

a ďalších 16 programov

19 programov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Aplikovaná ekonómia
 • Európske štúdiá
 • Európske štúdiá a politiky

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
 • Bezpečnosť priemyslu
 • Bezpečnostný manažment

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta riadenia a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikované sieťové inžinierstvo
 • Aplikované sieťové inžinierstvo (konverzný)

a ďalších 15 programov

18 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Politológia
 • Religionistika
 • Pomocné vedy historické

a ďalších 91 programov

94 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Fyzikálna chémia

a ďalších 63 programov

66 programov

Národohospodárska fakulta

 • Bankovníctvo
 • Daňovníctvo a daňové poradenstvo
 • Ekonómia a právo

a ďalších 13 programov

16 programov

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Aktuárstvo
 • Ekonometria a operačný výskum
 • Hospodárska informatika

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta zdravotníctva

 • Verejné zdravotníctvo
 • Ošetrovateľstvo
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Fyzioterapia
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

 • Verejná správa
 • Ľudské zdroje a personálny manažment
 • Human resources and personnel management
3 programy

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Priestorová a regionálna ekonómia
 • Financie
4 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Gaeológia a regionálny rozvoj
 • Priemyselná logistika
 • Ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín

a ďalších 27 programov

30 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Informatika
 • Inteligentná elektronika
 • Inteligentné systémy

a ďalších 14 programov

17 programov

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Náuka o materiáloch
 • Plastické deformácie
 • Progresívne materiály a technológie

a ďalších 16 programov

19 programov