Našli sme 112 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Aplikovaná ekonómia
 • Európske štúdiá
 • Mediamatika

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta riadenia a informatiky

 • Aplikované sieťové inžinierstvo
 • Aplikované sieťové inžinierstvo (konverzný)
 • Biomedicínska informatika

a ďalších 15 programov

18 programov

Filozofická fakulta

 • Politológia
 • Religionistika
 • Sociológia

a ďalších 91 programov

94 programov

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

 • Verejná správa
 • Ľudské zdroje a personálny manažment
 • Human resources and personnel management
3 programy

Fakulta špeciálnej techniky

 • Údržba špeciálnej mobilnej techniky
 • Automobilové inžinierstvo
 • Špeciálna strojárska technika

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta zdravotníctva

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Ošetrovateľstvo
 • Verejné zdravotníctvo
 • Fyzioterapia
4 programy

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

 • Fyzioterapia
 • Urgentná zdravotná starostlivosť
 • Ošetrovateľstvo
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
4 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Banské meračstvo a geodézia
 • Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie
 • Ekonomika zemských zdrojov

a ďalších 27 programov

30 programov

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

 • Materiály
 • Počítačová podpora materiálového inžinierstva
 • Textilná technológia a návrhárstvo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Lekárska fakulta

 • Zubné lekárstvo
 • Všeobecné lekárstvo
 • Chirurgia
 • Vnútorné choroby
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Ekonomická fakulta

 • Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Priestorová a regionálna ekonómia
 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Financie
4 programy

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

 • Dentálna hygiena
 • Fyziologická a klinická výživa
 • Fyzioterapia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Strojnícka fakulta

 • Inžinierstvo prostredia
 • Robotika a robototechnológie
 • Výrobná technika

a ďalších 30 programov

33 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Fyzikálne inžinierstvo
 • Aplikovaná informatika
 • Elektroenergetika

a ďalších 22 programov

25 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Stavebná fakulta

 • Technológia stavieb
 • Civil engineering
 • Geodézia a kartografia

a ďalších 16 programov

19 programov

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Progresívne materiály a materiálový dizajn
 • Strojárske technológie a materiály
 • Výrobné zariadenia a systémy

a ďalších 14 programov

17 programov

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Aplikovaná informatika
 • Inteligentné informačné systémy
 • Programové systémy

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta architektúry a dizajnu

 • Dizajn
 • Architektúra
 • Konštrukcie v architektúre

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Počítačové modelovanie
 • Priemyselná elektrotechnika
 • Hospodárska informatika

a ďalších 13 programov

16 programov

Letecká fakulta

 • Letecké a kozmické systémy
 • Riadenie leteckej dopravy
 • Prevádzka lietadiel

a ďalších 8 programov

11 programov