Našli sme 114 škôl

Získaj moderné technické vzdelanie so zaručeným uplatnením v praxi 💚! TUZVO

Fakulta múzických umení

 • Interpretačné umenie
 • Hudobné umenie
 • Kompozícia
3 programy

Filozofická fakulta

 • Systematická filozofia
 • Psychológia
 • Politológia

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Účtovníctvo
 • Kvantitatívne metódy v ekonómii
 • Ekonomika a manažment podniku

a ďalších 12 programov

15 programov

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Sociálna práca
 • Verejné zdravotníctvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Právnická fakulta

 • Trestné právo
 • Právo
 • Občianske právo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Právnická fakulta

 • Obchodné a finančné právo
 • Teória a dejiny štátu a práva
 • Trestné právo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Lekárska fakulta

 • Normálna a patologická fyziológia
 • Fyzioterapia
 • Verejné zdravotníctvo

a ďalších 12 programov

15 programov

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Stredoeurópske areálové štúdiá
 • Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor

a ďalších 8 programov

11 programov

Filozofická fakulta

 • Britské a americké štúdiá
 • Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
 • Filozofia

a ďalších 23 programov

26 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Genetika
 • Analýza dát a umelá inteligencia
 • Fyzika - Geografia

a ďalších 57 programov

60 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta sociálnych vied

 • Európske štúdiá a politiky
 • Sociálne služby a poradenstvo
 • Verejná správa

a ďalšie 2 programy

5 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
 • Etnológia a mimoeurópske štúdiá
 • Pomocné vedy historické

a ďalších 13 programov

16 programov

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
 • Veterinárna sestra
 • Kynológia

a ďalších 17 programov

20 programov

Pedagogická fakulta

 • Teória prírodovedného vzdelávania
 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Animácia výtvarného umenia

a ďalších 22 programov

25 programov

Hudobná a tanečná fakulta

 • Komorná hra
 • Hudobné a tanečné umenie
 • Tanečné umenie

a ďalších 8 programov

11 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Divadelná fakulta

 • Herectvo
 • Divadelné umenie
 • Bábkarská scénografia a technológia

a ďalších 8 programov

11 programov

Filmová a televízna fakulta

 • Filmové umenie a multimédia
 • Tvorba obrazu vo filme a v multimédiách
 • Teória divadla, filmu a hudby

a ďalších 6 programov

9 programov

Strojnícka fakulta

 • Počítačové konštruovanie a simulácie
 • Priemyselné inžinierstvo
 • Technické materiály

a ďalších 9 programov

12 programov

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

 • Textilná tvorba
 • Reštaurátorská tvorba
 • Fotografia a nové médiá

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Železničná doprava
 • Elektronický obchod a manažment

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta humanitných vied

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu
 • Mediamatika a kultúrne dedičstvo
2 programy