Našli sme 115 škôl

Hľadáš výšku, kam si ešte môžeš podať prihlášku? Vysoká škola DTI na Teba čaká s otvorenou náručou 😃!

Stavebná fakulta

 • Krajinárstvo a krajinné plánovanie
 • Civil Engineering
 • Matematicko-počítačové modelovanie

a ďalších 16 programov

19 programov

Obchodná fakulta

 • Podnikanie v cestovnom ruchu a službách
 • Marketing and Trade Management
 • Management de la vente

a ďalších 8 programov

11 programov

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Materiálové inžinierstvo
 • Automatizácia a informatizácia procesov
 • Strojárske technológie a materiály

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

 • Politológia
 • Bezpečnostné štúdiá
 • Medzinárodné vzťahy
 • Medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku
4 programy

Právnická fakulta

 • Trestné právo
 • Obchodné a finančné právo
 • Právo
 • Občianske právo
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Meracia technika
 • Elektroenergetika
 • Aplikovaná elektrotechnika

a ďalších 16 programov

19 programov

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

 • Bezpečnosť a obrana štátu
 • Elektronické zbraňové systémy
 • Vojenské spojovacie a informačné systémy
 • Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
4 programy

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Aplikovaná informatika
 • Informatika
 • Inteligentné softvérové systémy
 • Informačná bezpečnosť
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo techniky (v kombinácii)
 • Športová edukológia

a ďalších 22 programov

25 programov

Filozofická fakulta

 • Anglistika
 • Archeológia
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)

a ďalších 39 programov

42 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii)

a ďalších 17 programov

20 programov

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Ošetrovateľstvo
 • Sociálna práca
 • Psychológia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Filozofická fakulta

 • Psychológia
 • Politológia
 • Sociológia

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Sociálna práca
 • Verejné zdravotníctvo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Právnická fakulta

 • Trestné právo
 • Právo
 • Občianske právo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta sociálnych vied

 • Európske štúdiá a politiky
 • Sociálne služby a poradenstvo
 • Verejná správa

a ďalšie 3 programy

6 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
 • Etnológia a mimoeurópske štúdiá
 • Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

a ďalších 11 programov

14 programov

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
 • Veterinárna sestra
 • Kynológia

a ďalších 16 programov

19 programov

Pedagogická fakulta

 • Teória prírodovedného vzdelávania
 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Animácia výtvarného umenia

a ďalších 23 programov

26 programov

Hudobná a tanečná fakulta

 • Hudobné a tanečné umenie
 • Teória divadla, filmu a hudby
 • Tanečné umenie

a ďalšie 2 programy

5 programov

Divadelná fakulta

 • Herectvo
 • Divadelné umenie
 • Bábkarská scénografia a technológia

a ďalších 8 programov

11 programov