Našli sme 114 škôl

 💡 Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Lekárska fakulta

 • Všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku (General Medicine)
 • Chirurgia
 • Vnútorné choroby

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

 • Fyzioterapia
 • Ošetrovateľstvo
 • Urgentná zdravotná starostlivosť
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
4 programy

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Matematika
 • Bioinformatika
 • Optika, lasery a optická spektroskopia

a ďalších 34 programov

37 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Mineralurgia a environmentálne technológie
 • Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
 • Banská geológia a geologický prieskum

a ďalších 22 programov

25 programov

Strojnícka fakulta

 • Automobily a mobilné pracovné stroje
 • Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve
 • Strojárske technológie a materiály

a ďalších 17 programov

20 programov

Filozofická fakulta

 • Filozofia - História
 • Filozofia
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta telesnej výchovy a športu

 • Vedy o športe v anglickom jazyku
 • Trénerstvo
 • Vedy o športe

a ďalšie 3 programy

6 programov

Farmaceutická fakulta

 • Farmácia v anglickom jazyku
 • Zdravotnícke a diagnostické pomôcky
 • Klinická farmácia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Informatika
 • Informačná bezpečnosť
 • Aplikovaná informatika
 • Inteligentné softvérové systémy
4 programy

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Materiály
 • Hutníctvo
 • Spracovanie a recyklácia odpadov
 • Materiálové inžinierstvo
4 programy

Fakulta umení

 • Architektúra a urbanizmus
 • Dizajn
 • Voľné výtvarné umenie
3 programy

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Priemyselný manažment
 • Procesná technika
 • Počítačová podpora výrobných technológií

a ďalších 6 programov

9 programov

Letecká fakulta

 • Aerospace Technology
 • Air Transport Management
 • Manažérstvo leteckej dopravy

a ďalších 8 programov

11 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

 • Fyzioterapia
 • Ošetrovateľstvo
 • Urgentná zdravotná starostlivosť

a ďalšie 4 programy

7 programov

Stavebná fakulta

 • Technológia a manažment v stavebníctve
 • Teória technológie a riadenia v stavebníctve
 • Pozemné stavby

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta riadenia a informatiky

 • Biomedicínska informatika
 • Počítačové inžinierstvo
 • Aplikované sieťové inžinierstvo

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta verejnej správy

 • European Public Administration
 • Európska verejná správa
 • Informačné systémy vo verejnej správe
 • Verejná správa
4 programy

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

 • Vojenské spojovacie a informačné systémy
 • Elektronické zbraňové systémy
 • Bezpečnosť a obrana štátu
 • Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
4 programy

Fakulta dramatických umení

 • Filmová a televízna réžia a scenáristika - špecializácia Filmová dokumentárna tvorba
 • Filmová a televízna réžia a scenáristika
 • Herectvo

a ďalšie 3 programy

6 programov