Našli sme 114 škôl

U nás môžeš okrem prírodných vied 🌿 študovať aj informatiku 💻, tak si vyber tu!

Fakulta architektúry a dizajnu

 • Dizajn
 • Architektúra v anglickom jazyku
 • Architektúra a urbanizmus v anglickom jazyku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Aplikovaná informatika
 • Inteligentné softvérové systémy
 • Informatika
 • Informačná bezpečnosť
4 programy

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Integrovaná bezpečnosť
 • Materiálové inžinierstvo

a ďalších 11 programov

14 programov

Stavebná fakulta

 • Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
 • Vodné stavby a vodné hospodárstvo
 • Architektonické konštrukcie a projektovanie

a ďalších 16 programov

19 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Fyzikálne inžinierstvo
 • Meracia technika
 • Jadrová energetika

a ďalších 16 programov

19 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 • Agrobiotechnológie
 • Bezpečnosť a kontrola potravín
 • Molekulárna biológia

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta medzinárodných vzťahov

 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
 • Hospodárska diplomacia
2 programy

Fakulta podnikového manažmentu

 • General Management
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika podniku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Národohospodárska fakulta

 • Financie
 • Finančné trhy a investovanie
 • Ekonómia a právo

a ďalších 9 programov

12 programov

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika a mechatronika
 • Výrobné stroje a zariadenia
 • Dopravné stroje a zariadenia

a ďalších 17 programov

20 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Ústav manažmentu

 • Priestorové plánovanie (AJ)
 • Odvetvové ekonomiky a manažment (AJ)
 • Priestorové plánovanie

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Potraviny, výživa, kozmetika
 • Potraviny, výživa, kozmetika - konverzný program
 • Anorganické technológie a materiály

a ďalších 34 programov

37 programov

Fakulta verejnej správy

 • European Public Administration
 • Európska verejná správa
 • Informačné systémy vo verejnej správe
 • Verejná správa
4 programy

Fakulta dramatických umení

 • Filmová a televízna réžia a scenáristika - špecializácia Filmová dokumentárna tvorba
 • Filmová a televízna réžia a scenáristika
 • Herectvo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta výtvarných umení

 • Maľba - Grafika
 • Intermédiá - digitálne médiá - priestorová tvorba
 • Voľné výtvarné umenie
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta múzických umení

 • Interpretačné umenie
 • Hudobné umenie
 • Kompozícia
3 programy

Filozofická fakulta

 • Systematická filozofia
 • Psychológia
 • Politológia

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Účtovníctvo
 • Kvantitatívne metódy v ekonómii
 • Ekonomika a manažment podniku

a ďalších 12 programov

15 programov

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Sociálna práca
 • Verejné zdravotníctvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Právnická fakulta

 • Trestné právo
 • Právo
 • Občianske právo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Právnická fakulta

 • Obchodné a finančné právo
 • Teória a dejiny štátu a práva
 • Trestné právo

a ďalšie 3 programy

6 programov