Našli sme 115 škôl

UNIZA  →  Fakulta humanitných vied uzatvára 2. kolo až 31.7.2024, 😊🎓 tak si podaj prihlášku!  

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • Výkonové elektronické systémy
 • Teoretická elektrotechnika
 • Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo

a ďalších 12 programov

15 programov

Fakulta riadenia a informatiky

 • Informačný manažment
 • Informačné a sieťové technológie
 • Biomedicínska informatika

a ďalších 8 programov

11 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Biofyzika
 • Ekonomická a finančná matematika

a ďalších 60 programov

63 programov

Filozofická fakulta

 • Sociálna práca
 • Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Britské a americké štúdiá (v kombinácii)

a ďalších 25 programov

28 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Lekárska fakulta

 • Neurológia
 • Fyzioterapia
 • Verejné zdravotníctvo

a ďalších 12 programov

15 programov

Fakulta verejnej správy

 • Verejná správa
 • European Public Administration
 • Európska verejná správa
 • Informačné systémy vo verejnej správe
4 programy

Právnická fakulta

 • Právo
 • Medzinárodné právo
 • Občianske právo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Gréckokatolícka teologická fakulta

 • Európske štúdiá
 • Animácia voľnočasových aktivít
 • Probačná a mediačná práca

a ďalšie 2 programy

5 programov

Technická fakulta

 • Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby
 • Manažérstvo prevádzky techniky
 • Automobilová doprava

a ďalších 7 programov

10 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta výtvarných umení

 • Intermédiá - digitálne médiá - priestorová tvorba
 • Voľné výtvarné umenie
 • Maľba - Grafika
3 programy

Fakulta múzických umení

 • Kompozícia
 • Interpretačné umenie
 • Hudobné umenie
3 programy

Fakulta dramatických umení

 • Divadelná dramaturgia a réžia
 • Divadelné umenie
 • Filmová a televízna réžia a scenáristika

a ďalšie 2 programy

5 programov

Drevárska fakulta

 • Tvorba a konštrukcia nábytku
 • Drevárske inžinierstvo
 • Drevené stavby

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta techniky

 • Výrobná technika
 • Výrobná technika a manažment výrobných procesov
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Lekárska fakulta

 • Zubné lekárstvo
 • Všeobecné lekárstvo
2 programy

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

 • Urgentná zdravotná starostlivosť
 • Dentálna hygiena
 • Fyzioterapia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Fyzioterapia
 • Urgentná zdravotná starostlivosť
 • Ošetrovateľstvo
4 programy

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Ekológia a ochrana biodiverzity
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Forenzná a kriminalistická environmentalistika
 • Ochrana a využívanie krajiny
4 programy

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Manažment živočíšnej výroby
 • Všeobecná rastlinná produkcia
 • Výživa zvierat a krmivárstvo

a ďalších 15 programov

18 programov