Našli sme 114 škôl

 💡 Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Železničná doprava
 • Elektronický obchod a manažment

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Sociálna práca
 • Ošetrovateľstvo
 • Psychológia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta humanitných vied

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu
 • Mediamatika a kultúrne dedičstvo
2 programy

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Učiteľstvo techniky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Antropológia

a ďalších 9 programov

12 programov

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

 • Charitatívna a sociálna služba
 • Charitatívna služba a sociálne poradenstvo
 • Charitatívna a sociálna práca
 • Pravoslávna teológia
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta manažmentu

 • Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
 • Obchodný manažment a marketing
 • Manažment
3 programy

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
 • Filozofia
 • Anglistika

a ďalších 39 programov

42 programov

Fakulta masmediálnej komunikácie

 • Masmediálna komunikácia
 • Marketingová komunikácia
 • Teória digitálnych hier

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná biológia
 • Aplikovaná analytická chémia
 • Molekulárna biológia

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • Záhradníctvo
 • Krajinné inžinierstvo
 • Krajinná a záhradná architektúra
 • International Master of Horticulture Science
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Sociálna práca

a ďalších 20 programov

23 programov

Teologická fakulta v Košiciach

 • Sociálna práca
 • Charitatívna a misijná práca
 • Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby

a ďalšie 2 programy

5 programov

Akadémia Policajného zboru

 • Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
 • Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
2 programy

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Manažment živočíšnej výroby
 • Špeciálna rastlinná produkcia
 • Špeciálne chovateľské odvetvia

a ďalších 18 programov

21 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Technická fakulta

 • Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách
 • Dopravné stroje a zariadenia
 • Manažérstvo prevádzky techniky

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta športu

 • Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
 • Šport pre zdravie
 • Učiteľstvo telesnej výchovy

a ďalšie 2 programy

5 programov

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
 • Špeciálna pedagogika

a ďalšie 3 programy

6 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Archívnictvo

a ďalších 37 programov

40 programov

Fakulta zdravotníckych odborov

 • Ošetrovateľstvo
 • Pôrodná asistencia
 • Rádiologická technika

a ďalšie 4 programy

7 programov

Gréckokatolícka teologická fakulta

 • Európske štúdiá
 • Probačná a mediačná práca
 • Katolícka teológia
 • Animácia voľnočasových aktivít
4 programy