Našli sme 114 škôl

Hľadáš praktické štúdium pre svoje budúce pôsobenie? 👩‍🎓👨‍🎓 EUBA ťa správne nasmeruje👉

Technická fakulta

 • Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách
 • Dopravné stroje a zariadenia
 • Manažérstvo prevádzky techniky

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta športu

 • Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
 • Šport pre zdravie
 • Učiteľstvo telesnej výchovy

a ďalšie 2 programy

5 programov

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
 • Špeciálna pedagogika

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta zdravotníckych odborov

 • Ošetrovateľstvo
 • Pôrodná asistencia
 • Rádiologická technika

a ďalšie 4 programy

7 programov

Gréckokatolícka teologická fakulta

 • Európske štúdiá
 • Probačná a mediačná práca
 • Katolícka teológia
 • Animácia voľnočasových aktivít
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta zdravotníctva

 • Fyzioterapia
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Ošetrovateľstvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 • Integrovaný rozvoj vidieka
 • Regionálny rozvoj a politiky EÚ
 • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
3 programy

Teologická fakulta

 • Counseling
 • Katolícka teológia
 • Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo katechetiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)

a ďalších 12 programov

15 programov

Reformovaná teologická fakulta

 • Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
 • Reformovaná teológia
 • Teológia
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Inštitút manažmentu

 • Manažment v turizme a hotelierstve
1 program

Filozofická fakulta

 • Stredoeurópske štúdiá
 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Prekladateľstvo a tlmočníctvo

a ďalších 37 programov

40 programov

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Regionálna geografia a regionálny rozvoj
 • Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo techniky (v kombinácii)

a ďalších 9 programov

12 programov

Akadémia Policajného zboru

 • Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
 • Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
2 programy

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Rozvoj vidieka
 • Aplikovaná informatika
 • Teória vyučovania matematiky a informatiky

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Systematická filozofia
 • Teória a dejiny žurnalistiky

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta riadenia a informatiky

 • Informačný manažment
 • Aplikovaná informatika
 • Inteligentné informačné systémy

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu

 • Manažment
 • Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
 • Obchodný manažment a marketing
3 programy

Lekárska fakulta

 • Všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku (General Medicine)
 • Chirurgia
 • Všeobecné lekárstvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

 • Ošetrovateľstvo
 • Fyzioterapia
 • Urgentná zdravotná starostlivosť
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
4 programy