Našli sme 114 škôl

🍀 Zavŕtaj sa do umenia, drevárstva, dizajnu, ekonómie, drevených stavieb, či bezpečnostných vied! TUZVO

Fakulta umení

 • Voľné výtvarné umenie
 • Dizajn
 • Architektúra a urbanizmus
3 programy

Fakulta techniky

 • Výrobná technika
 • Výrobná technika a manažment výrobných procesov
2 programy

Filozofická fakulta

 • Kultúry a náboženstvá sveta
 • Translatológia
 • Estetika

a ďalších 64 programov

67 programov

Farmaceutická fakulta

 • Farmakológia
 • Klinická farmácia
 • Farmaceutická chémia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta telesnej výchovy a športu

 • Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
 • Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
 • Trénerstvo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia
 • Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
4 programy

Právnická fakulta

 • Manažment a právo
 • Medzinárodné právo
 • Rímske právo

a ďalších 12 programov

15 programov

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

 • Chirurgia
 • Zubné lekárstvo
 • Urológia

a ďalších 18 programov

21 programov

Fakulta managementu

 • Medzinárodný manažment
 • Manažment
 • Manažment v anglickom jazyku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Didaktika cudzích jazykov
 • Sociálna práca
 • Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)

a ďalších 15 programov

18 programov

Lekárska fakulta

 • Anatómia, histológia a embryológia
 • Chirurgia
 • Patologická anatómia a súdne lekárstvo

a ďalších 18 programov

21 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Ekológia a ochrana životného prostredia
 • Didaktika chémie
 • Environmentálna geochémia

a ďalších 59 programov

62 programov

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Fyzika materiálov
 • Aplikovaná informatika
 • Geografia v regionálnom rozvoji

a ďalších 17 programov

20 programov

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 • Food Safety and Control
 • Agrobiotechnológie
 • Technológia potravín

a ďalších 5 programov

8 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta špeciálnej techniky

 • Špeciálna strojárska technika
 • Strojárske technológie a materiály
 • Údržba špeciálnej mobilnej techniky
 • Servis a opravy automobilov
4 programy

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

 • Materiálové inžinierstvo
 • Materiály
 • Počítačová podpora materiálového inžinierstva
3 programy

Fakulta zdravotníctva

 • Fyzioterapia
 • Ošetrovateľstvo
 • Verejné zdravotníctvo
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
4 programy

Fakulta podnikového manažmentu

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Business Economics and Management
 • Ekonomika podniku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Národohospodárska fakulta

 • Financie
 • Financie a dane
 • Manažment verejných politík

a ďalších 9 programov

12 programov