Našli sme 114 škôl

 💡 Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Obchodná fakulta

 • Marketingový a obchodný manažment
 • Medzinárodné podnikanie
 • Manažment medzinárodného obchodu

a ďalších 6 programov

9 programov

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika verejného sektora
 • Cestovný ruch
 • Financie

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

 • Medzinárodné vzťahy
 • Politológia
 • Bezpečnostné štúdiá
 • Medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku
4 programy

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • Evanjelická teológia
 • Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
4 programy

Národohospodárska fakulta

 • Ekonómia a právo
 • Applied Economics
 • Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo

a ďalších 9 programov

12 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta architektúry a dizajnu

 • Architektúra
 • Dizajn
 • Architektúra v anglickom jazyku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 • Potraviny a technológie v gastronómii
 • Food Safety and Control
 • Agrobiotechnológie

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta zdravotníctva

 • Ošetrovateľstvo
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Fyzioterapia
 • Verejné zdravotníctvo
4 programy

Fakulta špeciálnej techniky

 • Špeciálna strojárska technika
 • Údržba špeciálnej mobilnej techniky
 • Strojárske technológie a materiály
 • Servis a opravy automobilov
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Verejná politika
 • Sociálna antropológia
 • Európske štúdiá

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

 • Materiály
 • Počítačová podpora materiálového inžinierstva
 • Materiálové inžinierstvo
3 programy

Fakulta techniky

 • Výrobná technika
 • Výrobná technika a manažment výrobných procesov
2 programy

Fakulta prírodných vied

 • Aplikované geovedy
 • Geopotenciál regiónov
 • Aplikovaná informatika a vývoj softvéru

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta medzinárodných vzťahov

 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
 • Hospodárska diplomacia
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Strojnícka fakulta

 • Inžinierstvo prostredia
 • Riadenie a ekonomika podniku
 • Kvalita a bezpečnosť

a ďalších 17 programov

20 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Biotechnológie
 • Analytická chémia
 • Didaktika chémie

a ďalších 59 programov

62 programov

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov

a ďalších 15 programov

18 programov

Filozofická fakulta

 • Východoázijské jazyky a kultúry
 • Archeológia
 • Politológia

a ďalších 64 programov

67 programov

Právnická fakulta

 • Právo a ekonómia
 • Kánonické právo
 • Právo

a ďalších 12 programov

15 programov