Našli sme 115 škôl

Ústav manažmentu

 • Odvetvové ekonomiky a manažment (AJ)
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (AJ)
 • Priestorové plánovanie (AJ)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Aplikovaná informatika
 • Inteligentné softvérové systémy
 • Informačná bezpečnosť
 • Informatika
4 programy

Fakulta umení

 • Dizajn
 • Voľné výtvarné umenie
 • Architektúra a urbanizmus
3 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Inteligentné systémy
 • Počítačové modelovanie
 • Elektroenergetika

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Náuka o materiáloch
 • Hutníctvo
 • Materiálové inžinierstvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku (Business Economics and Management)

a ďalších 9 programov

12 programov

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a kultúra
 • Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofia (v kombinácii s históriou)

a ďalších 30 programov

33 programov

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

 • Bezpečnostné štúdiá
 • Politológia
 • Medzinárodné vzťahy
 • Medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku
4 programy

Stavebná fakulta

 • Teória technológie a riadenia v stavebníctve
 • Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
 • Pozemné stavby a architektúra

a ďalších 5 programov

8 programov

Právnická fakulta

 • Obchodné a finančné právo
 • Občianske právo
 • Právo
 • Trestné právo
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

a ďalších 22 programov

25 programov

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Environmentalistika
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve

a ďalších 17 programov

20 programov

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Urgentná zdravotná starostlivosť
 • Sociálna práca
 • Aplikovaná sociálna práca

a ďalšie 2 programy

5 programov

Lekárska fakulta

 • Vnútorné choroby
 • Lekárska mikrobiológia a imunológia
 • Lekárska biológia a klinická genetika

a ďalších 21 programov

24 programov

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 • Aplikovaná biológia
 • Technológia potravín
 • Bezpečnosť a kontrola potravín

a ďalšie 4 programy

7 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Národohospodárska fakulta

 • Finančné trhy a investovanie
 • Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
 • Ekonómia a právo

a ďalších 9 programov

12 programov

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Finančné riadenie podniku
 • Obchodné podnikanie
 • Corporate Business and Marketing

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Účtovníctvo a audítorstvo
 • Data Science v ekonómii
 • Účtovníctvo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Obchodná fakulta

 • Management of International Business
 • Marketingový a obchodný manažment
 • Manažment medzinárodného podnikania

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta medzinárodných vzťahov

 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
 • Hospodárska diplomacia
2 programy