Našli sme 115 škôl

Hľadáš výšku, kam si ešte môžeš podať prihlášku? Vysoká škola DTI na Teba čaká s otvorenou náručou 😃!

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Didaktika dejepisu
 • Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalších 11 programov

14 programov

Reformovaná teologická fakulta

 • Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
 • Teológia
 • Reformovaná teológia
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Sociálna práca
 • Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)

a ďalších 20 programov

23 programov

Teologická fakulta v Košiciach

 • Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy
 • Katolícka teológia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta zdravotníctva

 • Fyzioterapia
 • Ošetrovateľstvo
 • Rádiologická technika

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Filozofická fakulta

 • Filozofia - História
 • Systematická filozofia
 • Žurnalistika

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Záchranné služby
 • Krízový manažment
 • Bezpečnostný manažment
3 programy

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Medzinárodná ekonomika a rozvoj (EN)
 • Účtovníctvo
 • Ekonomika podniku

a ďalších 13 programov

16 programov

Lesnícka fakulta

 • Ekosystémové služby lesov (EN)
 • Ekosystémové služby lesov EN)
 • Lesnícka fytológia (EN)

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
 • Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským

a ďalších 8 programov

11 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.