Našli sme 114 škôl

Získaj moderné technické vzdelanie so zaručeným uplatnením v praxi 💚! TUZVO

Filozofická fakulta

 • Stredoeurópske štúdiá
 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Prekladateľstvo a tlmočníctvo

a ďalších 37 programov

40 programov

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Sociálna práca
 • Ošetrovateľstvo
 • Psychológia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Regionálna geografia a regionálny rozvoj
 • Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo techniky (v kombinácii)

a ďalších 9 programov

12 programov

Akadémia Policajného zboru

 • Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
 • Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
2 programy

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Rozvoj vidieka
 • Aplikovaná informatika
 • Teória vyučovania matematiky a informatiky

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Systematická filozofia
 • Teória a dejiny žurnalistiky

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta riadenia a informatiky

 • Informačný manažment
 • Aplikovaná informatika
 • Inteligentné informačné systémy

a ďalších 7 programov

10 programov

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

 • Bezpečnosť a obrana štátu
 • Elektronické zbraňové systémy
 • Vojenské spojovacie a informačné systémy
 • Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
4 programy

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu

 • Manažment
 • Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
 • Obchodný manažment a marketing
3 programy