O nás

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie vzdeláva odborníkov s najvyšším vzdelaním v oblasti medicíny, hygieny potravín a farmácie. Je jedinou univerzitou pre veterinárske vzdelávanie a jednou z dvoch farmaceutických na Slovensku. Je veľmi uznávanou inštitúciou doma aj v zahraničí, keď poskytuje vysokokvalitné vzdelanie v odbore.

Študijné programy

Záujemcom o štúdium ponúka vzdelávanie v študijných programoch ako Bezpečnosť krmív a potravín, Kynológia, Vzťah človek-zviera a jeho využitie v canisterapii a hippoterapii, Trh a kvalita potravín, Farmácia, Hygiena potravín, Všeobecné veterinárne lekárstvo. Výučba prebieha vo všetkých troch stupňoch.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia v oblasti laboratórnej diagnostiky, výrobnej prevádzky potravín a krmív, v poradenských inštitúciách, v školstve a vedecko-vyskúmných inštitúciách, vykonávať činnosť kynológa, pôsobiť pri ochrane prírody a zvierat, v inšpekčných orgánoch, v lekárnictve a farmaceutickom priemysle a mnohých ďalších.

Kde nás nájdeš

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Komenského 73
041 81 Košice

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Uchádzači sú prijímaní v niektorých študijných programoch bez prijímacích skúšok, v iných sú prijímaní na základe písomného testu z profilového predmetu biológia, v rozsahu gymnaziálneho učiva.

Magisterské a doktorské štúdium

Uchádzači sú prijímaní na základe písomného testu z profilových predmetov z biológie a chémie, v rozsahu gymnaziálneho učiva.

Doplňujúce informácie

Kontakt

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Komenského 73
041 81 Košice