O nás

Realizuje vzdelávanie v lekárskych programoch všeobecné a zubné lekárstvo a vo viacerých nelekárskych študijných programoch. Vo vedecko-výskumnej oblasti využíva unikátne laboratóriá a zariadenia. Tvorí ju cca 70 pracovísk vrátane Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, kde študenti absolvujú väčšinu praktickej výučby.

Uplatnenie

Absolventi sa v závislosti na vyštudovanom študijnom programe uplatnia v oblastiach fyzioterapie, ošetrovateľstva, na úradoch verejného zdravotníctva, vo výskumných ústavoch, inšpektorátoch práce, v samospráve, odborní poradcovia v poisťovniach, revízni lekári, v riadiacich funkciách zdravotníckych a farmaceutických zariadení a tiež v zubnom lekárstve.

Kde nás nájdeš

Lekárska fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Trieda SNP 1
040 11 Košice

Prihlášky a prijímačky

Podmienky prijatia sú stanovené samostatne pre jednotlivé študijné programy.

Kontakt

Lekárska fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Trieda SNP 1
040 11 Košice