O nás

VŠMÚ v Bratislave sa pre študentov otvorila v roku 1949. Dnes je verejnou vysokou školou s troma fakultami. Na jej činnosti sa podieľa mnoho významných slovenských umelcov a teoretikov. Venuje sa najmä vzdelávacej, umeleckej, vedeckej a výskumnej činnosti v oblastiach hudobného, divadelného, tanečného a filmového umenia. Navštevuje ju cca 1000 študentov.

Študijné programy                                                                                   

VŠMÚ poskytuje možnosť štúdia na Hudobnej a tanečnej fakulte, Divadelnej fakulte a najmladšej Filmovej a televíznej fakulte.

Uplatnenie

Po štúdiu sa absolventi uplatňujú na divadelnej a hudobnej scéne, v rozhlase, televízii či filme. Svoje uplatnenie nájdu aj ako umeleckí teoretici či kritici.

Kde nás nájdeš

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Ventúrska 3 3
813 01 Bratislava

Fakulty

Divadelná fakulta

  • Bábkarská réžia a dramaturgia
  • Bábkarská scénografia a technológia
  • Bábkoherectvo

a ďalších 8 programov

11 programov

Hudobná a tanečná fakulta

  • Cirkevná hudba
  • Hudobná interpretácia a tvorba
  • Hudobné a tanečné umenie

a ďalších 8 programov

11 programov

Filmová a televízna fakulta

  • Animovaná tvorba
  • Filmové umenie a multimédia
  • Kameramanská tvorba a vizuálne efekty

a ďalších 6 programov

9 programov

Kontakt

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Ventúrska 3 3
813 01 Bratislava