O nás

Fakulta vznikla transformáciou dramatického odboru VŠMÚ v roku 1953

Študijné programy

Študenti majú možnosť získať znalosti v oblastiach herectva, réžie, dramaturgie, kostýmovej tvorby, scénografie, teórie a kritiky divadelného umenia či divadelného manažmentu. Fakulta poskytuje bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium.

Uplatnenie

Absolventi sa najčastejšie uplatnia v profesionálnych divadlách, v médiách či reklamných agentúrach. Rovnako nachádzajú uplatnenie vo vedecko-výskumnej, edičnej, výchovnej či kritickej činnosti.

Kde nás nájdeš

Divadelná fakulta

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Zochova 1
813 01 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • talentová a všeobecná časť
  • ústna a písomná forma

Magisterské štúdium

  • základnou podmienkou je úspešné ukončenie Bc. stupňa štúdia v príbuznom odbore
  • podrobné požiadavky sú určené osobitne pre jednotlivé študijné odbory

Kontakt

Divadelná fakulta

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Zochova 1
813 01 Bratislava