O nás

Hudobná a tanečná fakulta VŠMÚ výrazne prispieva k profilácii množstva predstaviteľov profesionálneho hudobného a tanečného života. Medzi absolventmi by sme našli mnoho známych umelcov, pedagógov či hudobných teoretikov.

Študijné programy

Na hudobnej a tanečnej fakulte prebieha výučba v študijných odboroch ako spev, hra na klávesové, strunové alebo dychové nástroje, cirkevná hudba, dirigovanie a tanečné umenie. V teoretickom študijnom odbore je možné sa venovať teórii a dramaturgii hudby. Štúdium prebieha v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia ako koncertní speváci, skladatelia, dirigenti či choreografi.

Kde nás nájdeš

Hudobná a tanečná fakulta

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Zochova 1
811 03 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Podrobné požiadavky sú určené samostatne pre jednotlivé študijné odbory.

Kontakt

Hudobná a tanečná fakulta

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Zochova 1
811 03 Bratislava