O nás

Filmová a televízna fakulta VŠMÚ je najstaršou a významnou kultúrnou inštitúciou, ktorá rozvíja talent a schopnosti študentov v oblasti audiovízie a filmu.

Študijné programy

Na fakulte je kladený veľký dôraz na udržanie vysokej profesionálnej úrovne v študijných odboroch Filmové umenie a multimédiá a Dejiny a teória filmového umenia a multimédií. Vo všetkých troch stupňoch vzdelania poskytuje priestor na rozvoj umeleckého talentu študentov.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia ako scenáristi, režiséri, dokumentaristi, kameramani, strihači, zvukári, producenti či filmoví kritici a teoretici.

Kde nás nájdeš

Filmová a televízna fakulta

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Svoradova 2
813 01 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • prijímacie skúšky prebiehajú vo forme talentových skúšok
  • k prihláške je potrebné doložiť Povinné domáce práce, ktoré sú špecifikované konkrétnym študijným programom
  • ďalšie podmienky sú určené samostatne pre jednotlivé študijné odbory

Magisterské štúdium

  • základnou podmienkou je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia v príbuznom odbore
  • ďalšie podmienky sú podrobne určené pre jednotlivé študijné programy

Kontakt

Filmová a televízna fakulta

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Svoradova 2
813 01 Bratislava