O nás

Fakulta ekológie a environmentalistiky je najvyššou a jedinou vzdelávacou inštitúciou na Slovensku s výsostným zameraním na ekológiu a environmentálne vedy. Vo vede a vzdelávaní komplexne pokrýva problematiku v oblasti ekológie krajiny, lesných, poľnohospodárskych a urbanistických ekosystémov či všeobecnej ekológie. V environmentálnych vedách  prehlbuje znalosti dôsledkov výrobných technológií na životné prostredie,  ekologickej kvality materiálov a pripravuje odborníkov v oblasti environmentálnej forenznej kriminalistiky.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta ekológie a environmentalistiky

Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24
960 01 Zvolen

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 31. 3. 2024

Na prijímacom konaní sa hodnotí priemer koncoročných vysvedčení posledných dvoch rokov štúdia na strednej škole a priemer z maturitnej skúšky z ústnej teoretickej a praktickej časti. 

Inžinierske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 31. 7. 2024

Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania bez prijímacích skúšok. Vo výberovom konaní sa posudzujú výsledky dosiahnuté počas bakalárskeho štúdia (vážený študijný priemer v bakalárskom stupni a priemer výsledkov štátnej záverečnej skúšky).

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášky: -
 • Termín prijímacieho konania: -

Poplatky za prijímacie konanie: 40€ 

Aktuality

Doplňujúce informácie

Prečo študovať na FEE?

 • FEE je zážitok – ponúkame alternatívne formy výučby
 • FEE je outdoorová škola – množstvo výučby prebieha vonku
 • FEE je rozmanitosť – ponúkame Ti rôzne študijné odbory, stretneš rôznych študentov, zažiješ výučbu v laboratóriách ale aj v krajine
 • FEE je priateľská – ponúkame Ti možnosť individuálneho prístupu
 • FEE má nápady – podporíme Tvoje nápady, individualitu a vytvoríme podmienky na ich realizáciu!
 • FEE ponúka prax – tvoje štúdium bude prepojené s praxou a príležitosťami
 • FEE je svetová – v rámci programu ERASMUS+, CEEPUS a v rámci mobilít Národného štipendijného programu môžeš študovať v zahraničí

Stravovanie

Študenti FEE majú pomerne široké možnosti stravovania:

 • Bufet Átrium Relax – moderný bufet s pestrými možnosťami občerstvenia
 • Jedáleň TUZVO – priamo v areáli univerzity

Ubytovanie

 • Najmodernejšie internáty vzdialené do 5 minút chôdze.

Zábava priamo na fakulte

 • Na fakulte je veľa voľnočasových, oddychových, vzdelávacích či zábavných aktivít a podujatí, ktorých sa môžeš zúčastniť, ale môžeš byť aj súčasťou ich organizačného tímu.

 

Kontakt

Fakulta ekológie a environmentalistiky

Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24
960 01 Zvolen