O nás

Fakulta ekológie a environmentalistiky je najvyššou a jedinou vzdelávacou inštitúciou na Slovensku s výsostným zameraním na ekológiu a environmentálne vedy. Vo vede a vzdelávaní komplexne pokrýva problematiku v oblasti ekológie krajiny, lesných, poľnohospodárskych a urbanistických ekosystémov či všeobecnej ekológie. V environmentálnych vedách  prehlbuje znalosti dôsledkov výrobných technológií na životné prostredie,  ekologickej kvality materiálov a pripravuje odborníkov v oblasti environmentálnej forenznej kriminalistiky.

Kde nás nájdeš

Fakulta ekológie a environmentalistiky

Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24
960 01 Zvolen

Prihlášky a prijímačky

Poplatky za prijímacie konanie: 40€ 

Kontakt

Fakulta ekológie a environmentalistiky

Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24
960 01 Zvolen