O nás

Fakulta ekológie a environmentalistiky je najvyššou a jedinou vzdelávacou inštitúciou na Slovensku s výsostným zameraním na ekológiu a environmentálne vedy. Vo vede a vzdelávaní komplexne pokrýva problematiku v oblasti ekológie krajiny, lesných, poľnohospodárskych a urbanistických ekosystémov či všeobecnej ekológie. V environmentálnych vedách  prehlbuje znalosti dôsledkov výrobných technológií na životné prostredie,  ekologickej kvality materiálov a pripravuje odborníkov v oblasti environmentálnej forenznej kriminalistiky.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta ekológie a environmentalistiky

Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24
960 01 Zvolen

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášky: -

Študenti budú prijímaní na základe študijných výsledkov na konci školského roka v posledných dvoch ročníkoch strednej školy a na maturitnej skúške.

Magisterské štúdium

 • Termín podania prihlášky: -
 • Výberové konanie bez prijímacích skúšok

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášky: -
 • Termín prijímacieho konania: -

Aktuality

Doplňujúce informácie

Prečo študovať FEE?

 • FEE je zážitok – ponúkame alternatívne formy výučby
 • FEE je outdoorová škola – množstvo výučby prebieha vonku
 • FEE je rozmanitosť – ponúkame Ti rôzne študijné odbory, stretneš rôznych študentov, zažiješ výučbu v laboratóriách ale aj v krajine
 • FEE je priateľská – ponúkame Ti možnosť individuálneho prístupu
 • FEE má nápady – podporíme Tvoje nápady, individualitu a vytvoríme podmienky na ich realizáciu!
 • FEE ponúka prax – tvoje štúdium bude prepojené s praxou a príležitosťami
 • FEE je svetová – v rámci programu ERASMUS+, CEEPUS a v rámci mobilít Národného štipendijného programu môžeš študovať v zahraničí

Stravovanie

Študenti FEE majú pomerne široké možnosti stravovania:

Bufet Átrium Relax – moderný bufet s pestrými možnosťami občerstvenia

Jedáleň TUZVO – priamo v areáli univerzity

Ubytovanie

Najmodernejšie internáty vzdialené do 5 minút chôdze.

Zábava priamo na fakulte

Na fakulte je veľa voľnočasových, oddychových, vzdelávacích či zábavných aktivít a podujatí, ktorých sa môžeš zúčastniť, ale môžeš byť aj súčasťou ich organizačného tímu.

Kontakt

Fakulta ekológie a environmentalistiky

Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24
960 01 Zvolen