O nás

Fakulta sa zameriava na výskum v oblasti ekológie krajiny, lesných, poľnohospodárskych a urbanistických ekosystémov či všeobecnej ekológie. Pripravuje odborníkov ako do štátnej správy, tak pre mimovládne environmentálne organizácie.

Študijné programy

Uchádzači majú na výber študijné programy vo všetkých 3 stupňoch štúdia. Konkrétne sa jedná o programy Inžinierstvo životného prostredia, Ekológia, Forenzná a kriminalistická environmentalistika, Ochrana a využívanie krajiny, Environmentálny manažment, Environmentálne inžinierstvo a Ekológia a ochrana biodiverzity.

Uplatnenie

Absolventi získajú široké možnosti uplatnenia. Medzi najčastejšie patria analýzy zložiek životného prostredia, hodnotenie rizík, úkony na úseku civilnej obrany, hasičského a záchranného zboru. Ďalej ako manažéri, vo výkonných a riadiacich funkciách, vývojári, technológovia prípadne ako súdni znalci.

Kde nás nájdeš

Fakulta ekológie a environmentalistiky

Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24
96001 Zvolen

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske:

  • študenti budú prijímaní na základe študijných výsledkov na konci školského roka v posledných dvoch ročníkoch strednej školy a na maturitnej skúške.

Magisterské:

  • výberové konanie bez prijímacích skúšok

Kontakt

Fakulta ekológie a environmentalistiky

Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24
96001 Zvolen