O nás

Na všetkých troch stupňoch štúdia poskytuje vysokoškolské vzdelanie telovýchovného smeru učiteľom, trénerom, metodikom a odborníkom v odvetví telesnej výchovy a športu. Hlavným cieľom je výchova odborníkov podľa potrieb trhu.

Uplatnenie

Absolventi fakulty športu nájdu najčastejšie uplatnenie ako pedagogickí asistenti učiteľov, tréneri, vychovávatelia, animátori, pracovníci štátnej a verejnej správy, učitelia, organizátori športových aktivít pre verejnosť. Tiež sú spôsobilí plánovať a organizovať športové aktivity, realizovať pohybové programy, vytvoriť stravovacie stratégie, môže sa uchádzať o prijatie do ozbrojených zložiek a venovať sa ďalším trénerským a pedagogickým činnostiam.

Kde nás nájdeš

Fakulta športu

Prešovská univerzita v Prešove
17. novembra 15
080 01 Prešov

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Na štúdium na zvolený študijný program budú prijatí uchádzači po úspešnom splnení podmienok prijímacieho konania a podľa dosiahnutého bodového hodnotenia získaného súčtom bodov za absolvovanie prijímacej skúšky z pohybových predpokladov, vrátane započítania prípadnej bodovej bonifikácie.

Kontakt

Fakulta športu

Prešovská univerzita v Prešove
17. novembra 15
080 01 Prešov