O nás

Fakulta patrí v rámci univerzity k najmladším. Od roku 2002 zabezpečuje štúdium sestier a pôrodných asistentiek v súlade s požiadavkami EÚ. Praktická výučba sa realizuje na základe dohôd s viacerými štátnymi a neštátnymi poskytovateľmi zdravotníckych služieb, výučba tak prebieha priamo v klinickom prostredí.

Uplatnenie

V závislosti na vyštudovanom odbore sa absolvent uplatní ako dentálny hygienik, fyzioterapeut, zdravotnícky laborant, ošetrovateľ, pôrodná asistentka, rádiológ či zdravotnícky záchranár.

Kde nás nájdeš

Fakulta zdravotníckych odborov

Prešovská univerzita v Prešove
Partizánska 1
080 01 Prešov

Prihlášky a prijímačky

Podmienky pre prijatie sú stanovené samostatne pre jednotlivé študijné programy.

Kontakt

Fakulta zdravotníckych odborov

Prešovská univerzita v Prešove
Partizánska 1
080 01 Prešov