O nás

Fakulta patrí v rámci univerzity k najmladším. Od roku 2002 zabezpečuje štúdium sestier a pôrodných asistentiek v súlade s požiadavkami EÚ. Praktická výučba sa realizuje na základe dohôd s viacerými štátnymi a neštátnymi poskytovateľmi zdravotníckych služieb, výučba tak prebieha priamo v klinickom prostredí.

Uplatnenie

V závislosti na vyštudovanom odbore sa absolvent uplatní ako dentálny hygienik, fyzioterapeut, zdravotnícky laborant, ošetrovateľ, pôrodná asistentka, rádiológ či zdravotnícky záchranár.

Kde nás nájdeš

Fakulta zdravotníckych odborov

Prešovská univerzita v Prešove
Partizánska 1
080 01 Prešov

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Uchádzač musí vykonať písomnú prijímaciu skúšku, ktorá sa však dá v plnom rozsahu nahradiť SCIO testom Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré zabezpečuje spoločnosť SCIO v šiestich termínoch (pred termínom prijímacieho konania na fakulte).

Kontakt

Fakulta zdravotníckych odborov

Prešovská univerzita v Prešove
Partizánska 1
080 01 Prešov