O nás

Akadémia PZ zabezpečuje výchovu najmä príslušníkov Policajného zboru a ďalších bezpečnostných zložiek. Ďalej pripravuje vysokoškolsky kvalifikovaných odborníkov pre Ministerstvo vnútra a ďalších štátnych a neštátnych bezpečnostných služieb.

Študijné programy

Uchádzačom o štúdium poskytuje možnosť študovať v študijných programoch Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku a Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe. Tieto študijné programy je možné študovať na všetkých 3 stupňoch v dennej aj externej forme.

Uplatnenie

Absolvent sa uplatní ako riadiaci pracovník na strednom a vyššom stupni riadenia v štátnych a neštátnych bezpečnostných službách, špecialista na komplexné posudzovanie systémov ochrany osôb a majetku, správny pracovník na stredných a vyšších stupňoch riadenia na úseku vnútornej správy, ochrany pred požiarmi, civilnej obrany, ochrany a krízového manažmentu.

Kde nás nájdeš

Akadémia Policajného zboru

Sklabinská 1
835 17 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Prijímacia skúška sa skladá z vedomostného testu (v prípade študijného programu Bezpečnostnosprávna ochrana osôb a majetku - kadet aj z previerky fyzickej zdatnosti, previerky ovládania štátneho jazyka a psychologického vyšetrenia).

Kontakt

Akadémia Policajného zboru

Sklabinská 1
835 17 Bratislava