O nás

Vysoká škola si zakladá na kvalitných, relevantných, atraktívnych a flexibilných študijných programoch. Poskytuje vzdelávanie na všetkých troch stupňoch štúdia v odboroch ekonómie, ekonomiky a spoločenských vied. Okrem toho umožňuje štúdium MBA a LL.M.študijných programov.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia v oblasti etiky, v nižšom a strednom manažmente, obchodní zástupcovia, prevádzkari hotelov a reštaurácií, vedúci pracovníci v oblasti cestovného ruchu, sociálno-právni poradcovia, personálni poradcovia, vo vrcholovom manažmente, PR manažéri či ako špecializovaní pracovníci v sociálnej oblasti.

Kde nás nájdeš

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia

Duchnovičovo námestie 1
080 01 Prešov

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Uchádzači o štúdium na prvom stupni vysokoškolského štúdia sú prijímaní bez prijímacej skúšky na základe posúdenia dosiahnutých výsledkov zo strednej školy.

Magisterské štúdium

  • Podmienky prijatia sú stanovené samostatne pre jednotlivé študijné programy.

Doplňujúce informácie

Kontakt

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia

Duchnovičovo námestie 1
080 01 Prešov