Našli sme 125 škôl

 💡 Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Účtovníctvo
 • Data Science v ekonómii
 • Hospodárska informatika
3 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
 • Manažérstvo procesov
 • Manažérstvo zemských zdrojov

a ďalších 10 programov

13 programov

Ekonomická fakulta

 • Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Finance, Banking and Investment
 • Economics and Management of Public Administration
4 programy

Stavebná fakulta

 • Pozemné stavby a architektúra
 • Technológia a manažment v stavebníctve
 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Priemyselný manažment
 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Smart technológie v priemysle

a ďalšie 2 programy

5 programov

Strojnícka fakulta

 • Priemyselné inžinierstvo
 • Kvalita a bezpečnosť
 • Priemyselná mechatronika

a ďalších 6 programov

9 programov

Letecká fakulta

 • Letecká a kozmická technika
 • Aerospace Technology
 • Air Transport Management

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Kyberbezpečnosť
 • Priemyselná elektrotechnika
 • Automobilová elektronika

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta umení

 • Dizajn
 • Voľné výtvarné umenie
 • Architektúra a urbanizmus
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta architektúry a dizajnu

 • Architektúra a urbanizmus
 • Architektúra a urbanizmus v anglickom jazyku
 • Dizajn
3 programy

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Chémia, medicínska chémia a chemické materiály
 • Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie
 • Chemické inžinierstvo

a ďalších 9 programov

12 programov

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
 • Priemyselné manažérstvo
 • Materiálové inžinierstvo

a ďalších 5 programov

8 programov

Stavebná fakulta

 • Matematicko-počítačové modelovanie
 • Geodézia a kartografia
 • Civil Engineering

a ďalších 5 programov

8 programov

Strojnícka fakulta

 • Applied Mechanics and Mechatronics
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
 • Automobily a mobilné pracovné stroje

a ďalších 9 programov

12 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta techniky

 • Výrobná technika a manažment výrobných procesov
1 program

Lesnícka fakulta

 • Lesníctvo
 • Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
2 programy

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Forenzná a kriminalistická environmentalistika
 • Ochrana a využívanie krajiny
 • Ekológia a ochrana biodiverzity
3 programy

Drevárska fakulta

 • Drevené stavby
 • Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
 • Tvorba a konštrukcia nábytku

a ďalšie 3 programy

6 programov

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

 • Životné prostredie
 • Medzinárodné vzťahy
2 programy

Fakulta zdravotníckych odborov

 • Dentálna hygiena
 • Fyzioterapia
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

a ďalšie 4 programy

7 programov