Našli sme 127 škôl

Získaj moderné technické vzdelanie so zaručeným uplatnením v praxi 💚! TUZVO

Národohospodárska fakulta

 • Manažment verejných politík
 • Ekonómia a právo
 • Applied Economics

a ďalšie 3 programy

6 programov

Obchodná fakulta

 • Biznis a marketing
 • Podnikanie v cestovnom ruchu a službách
 • Medzinárodné podnikanie
3 programy

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Data Science v ekonómii
 • Účtovníctvo
 • Hospodárska informatika
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Etnológia
 • Estetika
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalších 30 programov

33 programov

Pedagogická fakulta

 • Evanjelikálna teológia a misia
 • Sociálna práca
 • Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých

a ďalšie 3 programy

6 programov

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika a mechatronika
 • Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov

a ďalších 9 programov

12 programov

Ústav manažmentu

 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
 • Priestorové plánovanie
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (AJ)
 • Priestorové plánovanie (AJ)
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta architektúry a dizajnu

 • Dizajn
 • Architektúra a urbanizmus v anglickom jazyku
 • Architektúra a urbanizmus
3 programy

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Biotechnológia
 • Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie
 • Chémia, medicínska chémia a chemické materiály

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Automobilová mechatronika
 • Informačné a komunikačné technológie

a ďalších 5 programov

8 programov

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Integrovaná bezpečnosť
 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

a ďalších 5 programov

8 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prírodných vied

 • Učiteľstvo praktickej prípravy
 • Geopotenciál regiónov
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)

a ďalších 10 programov

13 programov

Stavebná fakulta

 • Vodné stavby a vodné hospodárstvo
 • Civil Engineering
 • Geodézia a kartografia

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika
 • Poistná matematika
 • Technická fyzika

a ďalších 13 programov

16 programov

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

 • Životné prostredie
 • Medzinárodné vzťahy
2 programy

Fakulta verejnej správy

 • European Public Administration
 • Európska verejná správa
 • Informačné systémy vo verejnej správe
 • Verejná správa
4 programy