Našli sme 132 škôl

Online VEĽTRH VŠ od 8.2.2023 do 9.2.2023 Získaj vstupenku ZDARMA

Strojnícka fakulta

 • Applied Mechanics and Mechatronics
 • Strojárske technológie a materiály
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov

a ďalších 17 programov

20 programov

Lesnícka fakulta

 • Hospodárska úprava lesov
 • Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
 • Ekosystémové služby lesov

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Environmentálne inžinierstvo
 • Forenzná a kriminalistická environmentalistika
 • Ochrana a využívanie krajiny
 • Ekológia a ochrana biodiverzity
4 programy

Fakulta techniky

 • Výrobná technika a manažment výrobných procesov
 • Výrobná technika
2 programy

Drevárska fakulta

 • Drevené stavby
 • Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
 • Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu

a ďalších 6 programov

9 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

 • Životné prostredie
 • Environmentálne manažérstvo
 • Medzinárodné vzťahy
3 programy

Filozofická fakulta

 • Všeobecné dejiny
 • Ukrajinský jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry

a ďalších 36 programov

39 programov

Fakulta zdravotníckych odborov

 • Dentálna hygiena
 • Fyzioterapia
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

a ďalšie 4 programy

7 programov

Gréckokatolícka teologická fakulta

 • Animácia voľnočasových aktivít
 • Katolícka teológia
 • Probačná a mediačná práca
 • Európske štúdiá
4 programy

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Teória vyučovania matematiky a informatiky
 • Ekonomika a manažment podniku

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Reformovaná teologická fakulta

 • Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
 • Reformovaná teológia
 • Teológia
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Maďarský jazyk a literatúra
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalších 12 programov

15 programov

Teologická fakulta

 • Katolícka teológia
 • Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie
 • Counseling
3 programy

Fakulta verejnej správy

 • European Public Administration
 • Európska verejná správa
 • Informačné systémy vo verejnej správe
 • Verejná správa
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Šport a rekreácia
 • Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
 • Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)

a ďalších 21 programov

24 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy

 • Manažment malého a stredného podnikania
 • Verejná správa
2 programy

Vysoká škola manažmentu

 • Podnikový manažment
 • Mgr./Master of Business Administration
 • Master of Business Administration

a ďalšie 2 programy

5 programov

Paneurópska vysoká škola

 • Medzinárodné právo
 • Dizajn médií
 • Executive LL.M.

a ďalších 17 programov

20 programov