Našli sme 132 škôl

Pokecaj s vybranou VŠ na online veľtrhu VŠ od 8.2. do 9.2.2023  ZAREGISTRUJ se zdarma

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia
 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
4 programy

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Európske štúdiá a politiky v anglickom jazyku
 • Verejná politika
 • Sociálna antropológia

a ďalších 10 programov

13 programov

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

 • Normálna a patologická fyziológia
 • Verejné zdravotníctvo
 • Farmakológia

a ďalších 18 programov

21 programov

Lekárska fakulta

 • Zubné lekárstvo
 • Onkológia
 • Ortopédia

a ďalších 18 programov

21 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Špeciálna pedagogika
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)

a ďalších 15 programov

18 programov

Právnická fakulta

 • Právo
 • Ústavné právo
 • Správne právo

a ďalších 12 programov

15 programov

Farmaceutická fakulta

 • Klinická farmácia
 • Zdravotnícke a diagnostické pomôcky
 • Farmakognózia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Filozofická fakulta

 • Stredoeurópske štúdiá v anglickom jazyku
 • Slovenský jazyk
 • Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)

a ďalších 64 programov

67 programov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Matematika
 • Aplikovaná informatika
 • Fyzika plazmy

a ďalších 34 programov

37 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta špeciálnej techniky

 • Strojárske technológie a materiály
 • Špeciálna strojárska technika
 • Údržba špeciálnej mobilnej techniky
 • Servis a opravy automobilov
4 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Didaktika chémie
 • Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
 • Anorganická chémia

a ďalších 61 programov

64 programov

Filozofická fakulta

 • Psychológia
 • Žurnalistika
 • História

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta managementu

 • Manažment v anglickom jazyku
 • Podnikanie
 • Medzinárodný manažment

a ďalšie 2 programy

5 programov

University College Prague

 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Analytik medzinárodných vzťahov
 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny brand management
 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Kariérny diplomat

a ďalších 9 programov

12 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Central European Management Institute

 • Executive MBA
 • Bezpečnostný a krízový manažment
 • Podnikový manažment

a ďalších 14 programov

17 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektroenergetika
 • Robotika a kybernetika
 • Elektrotechnika

a ďalších 16 programov

19 programov

Ústav manažmentu

 • Priestorové plánovanie (AJ)
 • Odvetvové ekonomiky a manažment
 • Priestorové plánovanie

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Aplikovaná informatika
 • Inteligentné softvérové systémy
 • Informatika
 • Informačná bezpečnosť
4 programy

Fakulta podnikového manažmentu

 • Business Economics and Management
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika podniku

a ďalšie 2 programy

5 programov