Našli sme 135 škôl

Letecká fakulta

 • Manažérstvo leteckej dopravy
 • Riadenie leteckej dopravy
 • Air Transport Management

a ďalších 8 programov

11 programov

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • Evanjelická teológia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Ústav manažmentu

 • Odvetvové ekonomiky a manažment (AJ)
 • Investičné plánovanie v priemyselnom podniku (AJ)
 • Priestorové plánovanie (AJ)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Aplikovaná informatika
 • Inteligentné softvérové systémy
 • Informačná bezpečnosť
 • Informatika
4 programy

Fakulta umení

 • Dizajn
 • Voľné výtvarné umenie
 • Architektúra a urbanizmus
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Inteligentné systémy
 • Počítačové modelovanie
 • Elektroenergetika

a ďalších 8 programov

11 programov

Cambridge Business School

 • MBA Marketing a Public Relations
 • MBA Podnikanie a inovácie (online)
 • MBA Management vo verejnej správe (online)

a ďalších 24 programov

27 programov

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Náuka o materiáloch
 • Hutníctvo
 • Materiálové inžinierstvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku (Business Economics and Management)

a ďalších 9 programov

12 programov

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a kultúra
 • Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofia (v kombinácii s históriou)

a ďalších 30 programov

33 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

 • Bezpečnostné štúdiá
 • Politológia
 • Medzinárodné vzťahy
 • Medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku
4 programy

Unicorn University

 • Business Management
 • Software development (Online štúdium - EN)
 • Business Management (Online štúdium - EN)

a ďalších 8 programov

11 programov

Stavebná fakulta

 • Teória technológie a riadenia v stavebníctve
 • Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
 • Pozemné stavby a architektúra

a ďalších 5 programov

8 programov

University College Prague

 • Hotelierstvo, cestovný ruch a marketing – Cestovný ruch
 • Medzinárodné a diplomatické štúdiá - Analytik medzinárodných vzťahov
 • Medzinárodné a diplomatické štúdiá - Kultúrna a športová diplomacia

a ďalších 23 programov

26 programov

Právnická fakulta

 • Obchodné a finančné právo
 • Občianske právo
 • Právo
 • Trestné právo
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

NEWTON University

 • Verejná správa a jej právne aspekty
 • Talent manažment a koučovanie
 • Podnikanie

a ďalších 17 programov

20 programov

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

a ďalších 22 programov

25 programov

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Environmentalistika
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve

a ďalších 17 programov

20 programov

Central European Management Institute

 • Realitný manažment
 • Manažment obchodu
 • Executive MBA

a ďalších 18 programov

21 programov

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Urgentná zdravotná starostlivosť
 • Sociálna práca
 • Aplikovaná sociálna práca

a ďalšie 2 programy

5 programov

Lekárska fakulta

 • Vnútorné choroby
 • Lekárska mikrobiológia a imunológia
 • Lekárska biológia a klinická genetika

a ďalších 21 programov

24 programov