Našli sme 133 škôl

 💡 Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná biológia
 • Aplikovaná analytická chémia
 • Molekulárna biológia

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • Záhradníctvo
 • Krajinné inžinierstvo
 • Krajinná a záhradná architektúra
 • International Master of Horticulture Science
4 programy

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

 • Misijná, charitatívna a rozvojová činnosť
 • Ošetrovateľstvo
 • Psychológia

a ďalších 10 programov

13 programov

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia

 • Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol
 • MBA - Manažment obchodu a public relations
 • LL.M. - Obchodno-právne vzťahy

a ďalšie 4 programy

7 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Sociálna práca

a ďalších 20 programov

23 programov

Teologická fakulta v Košiciach

 • Sociálna práca
 • Charitatívna a misijná práca
 • Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby

a ďalšie 2 programy

5 programov

Akadémia Policajného zboru

 • Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
 • Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
2 programy

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Manažment živočíšnej výroby
 • Špeciálna rastlinná produkcia
 • Špeciálne chovateľské odvetvia

a ďalších 18 programov

21 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Technická fakulta

 • Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách
 • Dopravné stroje a zariadenia
 • Manažérstvo prevádzky techniky

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta športu

 • Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
 • Šport pre zdravie
 • Učiteľstvo telesnej výchovy

a ďalšie 2 programy

5 programov

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
 • Špeciálna pedagogika

a ďalšie 3 programy

6 programov

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva

 • Riadenie bezpečnostných systémov
 • MBA - Master of Business Administration
2 programy

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Archívnictvo

a ďalších 37 programov

40 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta zdravotníckych odborov

 • Ošetrovateľstvo
 • Pôrodná asistencia
 • Rádiologická technika

a ďalšie 4 programy

7 programov

Gréckokatolícka teologická fakulta

 • Európske štúdiá
 • Probačná a mediačná práca
 • Katolícka teológia
 • Animácia voľnočasových aktivít
4 programy

Fakulta zdravotníctva

 • Fyzioterapia
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Ošetrovateľstvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
 • Šport a rekreácia
 • Učiteľstvo techniky (v kombinácii)

a ďalších 21 programov

24 programov

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 • Integrovaný rozvoj vidieka
 • Regionálny rozvoj a politiky EÚ
 • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
3 programy

Teologická fakulta

 • Counseling
 • Katolícka teológia
 • Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie
3 programy