Našli sme 134 škôl

Hľadáš praktické štúdium pre svoje budúce pôsobenie? 👩‍🎓👨‍🎓 EUBA ťa správne nasmeruje👉

Vysoká škola ekonómie a manažmentu

 • Verejná správa
 • Manažment malého a stredného podnikania
2 programy

Filozofická fakulta

 • Stredoeurópske štúdiá
 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Prekladateľstvo a tlmočníctvo

a ďalších 37 programov

40 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Regionálna geografia a regionálny rozvoj
 • Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo techniky (v kombinácii)

a ďalších 9 programov

12 programov

Akadémia Policajného zboru

 • Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
 • Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
2 programy

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Rozvoj vidieka
 • Aplikovaná informatika
 • Teória vyučovania matematiky a informatiky

a ďalšie 2 programy

5 programov

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Systematická filozofia
 • Teória a dejiny žurnalistiky

a ďalších 11 programov

14 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta riadenia a informatiky

 • Informačný manažment
 • Aplikovaná informatika
 • Inteligentné informačné systémy

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu

 • Manažment
 • Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
 • Obchodný manažment a marketing
3 programy

Vysoká škola manažmentu

 • Podnikový manažment
 • Bc./BSBA Dvojitý diplom
 • BSBA Bachelor of Science in Business Administration

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Lekárska fakulta

 • Všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku (General Medicine)
 • Chirurgia
 • Všeobecné lekárstvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

 • Ošetrovateľstvo
 • Fyzioterapia
 • Urgentná zdravotná starostlivosť
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
4 programy

Paneurópska vysoká škola

 • Masmediálna a marketingová komunikácia
 • Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
 • Aplikovaná informatika

a ďalších 17 programov

20 programov

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • Multimediálne inžinierstvo
 • Komunikačné a informačné technológie
 • Elektrotechnológie a materiály

a ďalších 12 programov

15 programov

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Záchranné služby
 • Krízový manažment
 • Bezpečnostný manažment
3 programy