O nás

Realizuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov, ktorý dáva študentom poznatky z oblasti práva, bezpečnostných a technických vied, ekonomiky, logistiky a mnohých ďalších. Štúdium sa uskutočňuje v dennej aj externej forme.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia vo verejnom aj súkromnom sektore v rôznych riadiacich a vedúcich funkciách v oblastiach bezpečnosti, odhadu rizík, v bezpečnostných a záchranných zložkách a tiež na rôznych ďalších pozíciách v oblasti bezpečnosti.

Kde nás nájdeš

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva

Košťova 2373/1
040 01 Košice

Prihlášky a prijímačky

Doplňujúce informácie

Kontakt

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva

Košťova 2373/1
040 01 Košice