O nás

Realizuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov, ktorý dáva študentom poznatky z oblasti práva, bezpečnostných a technických vied, ekonomiky, logistiky a mnohých ďalších. Štúdium sa uskutočňuje v dennej aj externej forme.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia vo verejnom aj súkromnom sektore v rôznych riadiacich a vedúcich funkciách v oblastiach bezpečnosti, odhadu rizík, v bezpečnostných a záchranných zložkách a tiež na rôznych ďalších pozíciách v oblasti bezpečnosti.

Kde nás nájdeš

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva

Košťova 2373/1
040 01 Košice

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Priímacie konanie prebieha pomocou prijímacieho pohovoru, ktorý sa realizuje osobne v priestroch vysokej školy. Uchádzač počas prijímacieho pohovoru prezentuje dôvody záujmu o štúdium, svoj prehľad o obsahu študijného programu, očakávania spojené s absolvovaním štúdia a znalosť podmienok štúdia.

 

Doplňujúce informácie

Kontakt

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva

Košťova 2373/1
040 01 Košice