Našli sme 131 škôl

 💡 Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
 • Inžinierska geológia

a ďalších 59 programov

62 programov

Pedagogická fakulta

 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov
 • Špeciálna pedagogika
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)

a ďalších 15 programov

18 programov

Filozofická fakulta

 • Východoázijské jazyky a kultúry
 • Archeológia
 • Politológia

a ďalších 64 programov

67 programov

Právnická fakulta

 • Právo a ekonómia
 • Pracovné právo
 • Právo európskej únie

a ďalších 12 programov

15 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Lekárska fakulta

 • Všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku (General Medicine)
 • Zubné lekárstvo
 • Všeobecné lekárstvo
3 programy

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

 • Fyzioterapia
 • Urgentná zdravotná starostlivosť
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Ošetrovateľstvo
4 programy

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Matematika
 • Bioinformatika
 • Optika, lasery a optická spektroskopia

a ďalších 34 programov

37 programov

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Banská geológia a geologický prieskum
 • Technológie baníctva a tunelárstva
 • Manažérstvo procesov

a ďalších 22 programov

25 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Strojnícka fakulta

 • Automobily a mobilné pracovné stroje
 • Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve
 • Výrobné systémy a manažérstvo kvality

a ďalších 17 programov

20 programov

Filozofická fakulta

 • Filozofia - História
 • Filozofia
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta telesnej výchovy a športu

 • Trénerstvo
 • Vedy o športe
 • Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii

a ďalšie 3 programy

6 programov

Farmaceutická fakulta

 • Farmácia v anglickom jazyku
 • Zdravotnícke a diagnostické pomôcky
 • Farmakológia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Informatika
 • Informačná bezpečnosť
 • Aplikovaná informatika
 • Inteligentné softvérové systémy
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Materiály
 • Hutníctvo
 • Spracovanie a recyklácia odpadov
 • Materiálové inžinierstvo
4 programy

Fakulta umení

 • Architektúra a urbanizmus
 • Dizajn
 • Voľné výtvarné umenie
3 programy

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Priemyselný manažment
 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Obnoviteľné zdroje energie

a ďalších 6 programov

9 programov

Letecká fakulta

 • Aerospace Technology
 • Air Transport Management
 • Manažérstvo leteckej dopravy

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

 • Ošetrovateľstvo
 • Fyzioterapia
 • Urgentná zdravotná starostlivosť

a ďalšie 2 programy

5 programov

Stavebná fakulta

 • Technológia a manažment v stavebníctve
 • Teória technológie a riadenia v stavebníctve
 • Pozemné stavby

a ďalších 5 programov

8 programov