Našli sme 131 škôl

Hľadáš praktické štúdium pre svoje budúce pôsobenie? 👩‍🎓👨‍🎓 EUBA ťa správne nasmeruje👉

Ekonomická fakulta

 • Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Economics and Management of Public Administration
 • Financie

a ďalších 5 programov

8 programov

Stavebná fakulta

 • Teória tvorby budov a prostredia
 • Technológia a manažment v stavebníctve
 • Pozemné stavby a architektúra

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta umení

 • Voľné výtvarné umenie
 • Dizajn
 • Architektúra a urbanizmus
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo techniky (v kombinácii)
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
 • Športová edukológia

a ďalších 21 programov

24 programov

Fakulta zdravotníctva

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Verejné zdravotníctvo
 • Ošetrovateľstvo
 • Fyzioterapia
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

 • Materiály
 • Materiálové inžinierstvo
 • Počítačová podpora materiálového inžinierstva
3 programy

Fakulta špeciálnej techniky

 • Údržba špeciálnej mobilnej techniky
 • Servis a opravy automobilov
 • Špeciálna strojárska technika
 • Strojárske technológie a materiály
4 programy

Fakulta architektúry a dizajnu

 • Architektúra v anglickom jazyku
 • Dizajn
 • Architektúra a urbanizmus

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Ústav manažmentu

 • Odvetvové ekonomiky a manažment (AJ)
 • Priestorové plánovanie (AJ)
 • Priestorové plánovanie

a ďalšie 4 programy

7 programov

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Integrovaná bezpečnosť
 • Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Potraviny, hygiena, kozmetika
 • Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie
 • Ochrana materiálov a objektov dedičstva

a ďalších 29 programov

32 programov

Stavebná fakulta

 • Pozemné stavby a architektúra
 • Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
 • Krajinárstvo a krajinné plánovanie

a ďalších 16 programov

19 programov

Strojnícka fakulta

 • Energetické stroje a zariadenia
 • Strojárske technológie a materiály
 • Výrobné systémy a manažérstvo kvality

a ďalších 17 programov

20 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Informačná bezpečnosť
 • Aplikovaná informatika
 • Inteligentné softvérové systémy
 • Informatika
4 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektronika
 • Space Engineering
 • Informačné a komunikačné technológie

a ďalších 16 programov

19 programov

Fakulta verejnej správy

 • European Public Administration
 • Európska verejná správa
 • Informačné systémy vo verejnej správe
 • Verejná správa
4 programy

Fakulta dramatických umení

 • Filmová a televízna réžia a scenáristika - špecializácia Filmová dokumentárna tvorba
 • Filmová a televízna réžia a scenáristika
 • Herectvo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta výtvarných umení

 • Maľba - Grafika
 • Intermédiá - digitálne médiá - priestorová tvorba
 • Voľné výtvarné umenie
3 programy

Fakulta múzických umení

 • Interpretačné umenie
 • Hudobné umenie
 • Kompozícia
3 programy