Našli sme 131 škôl

 💡 Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika verejného sektora
 • Cestovný ruch
 • Financie

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

 • Medzinárodné vzťahy
 • Politológia
 • Bezpečnostné štúdiá
 • Medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku
4 programy

Drevárska fakulta

 • Drevárstvo s podporou informačných technologií
 • Dizajn nábytku a bývania
 • Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu

a ďalších 6 programov

9 programov

Národohospodárska fakulta

 • Ekonómia a právo
 • Applied Economics
 • Manažment verejných politík

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta architektúry a dizajnu

 • Architektúra
 • Dizajn
 • Architektúra v anglickom jazyku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 • Potraviny a technológie v gastronómii
 • Food Safety and Control
 • Agrobiotechnológie

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta zdravotníctva

 • Ošetrovateľstvo
 • Fyzioterapia
 • Verejné zdravotníctvo
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
4 programy

Fakulta špeciálnej techniky

 • Špeciálna strojárska technika
 • Údržba špeciálnej mobilnej techniky
 • Strojárske technológie a materiály
 • Servis a opravy automobilov
4 programy

Lekárska fakulta

 • Dermatovenerológia
 • Gynekológia a pôrodníctvo
 • Röntgenológia a rádiológia

a ďalších 18 programov

21 programov

Fakulta podnikového manažmentu

 • Business Economics and Management
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika podniku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Právnická fakulta

 • Trestné právo
 • Právo
 • Občianske právo
 • Obchodné a finančné právo
4 programy

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Verejná politika
 • Sociálna antropológia
 • Európske štúdiá

a ďalších 10 programov

13 programov

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia
 • Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
4 programy

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

 • Materiály
 • Počítačová podpora materiálového inžinierstva
 • Materiálové inžinierstvo
3 programy

Fakulta techniky

 • Výrobná technika
 • Výrobná technika a manažment výrobných procesov
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Business Institut EDU a.s.

 • MBA - Management cestovného ruchu
 • MBA - Business Management (ENG – Praha)
2 programy

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná informatika a vývoj softvéru
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Geopotenciál regiónov

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta medzinárodných vzťahov

 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
 • Hospodárska diplomacia
2 programy

Strojnícka fakulta

 • Inžinierstvo prostredia
 • Riadenie a ekonomika podniku
 • Kvalita a bezpečnosť

a ďalších 17 programov

20 programov