Našli sme 133 škôl

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Manažérstvo zemských zdrojov
 • Geológia a regionálny rozvoj
 • Priemyselná logistika

a ďalších 22 programov

25 programov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Priemyselný manažment
 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Smart technológie v priemysle

a ďalších 6 programov

9 programov

Strojnícka fakulta

 • Inžinierstvo prostredia
 • Robotika a robototechnológie
 • Strojárske technológie a materiály

a ďalších 17 programov

20 programov

Fakulta podnikového manažmentu

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika podniku
 • Všeobecný manažment

a ďalšie 2 programy

5 programov

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
 • Evanjelická teológia
 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta managementu

 • Medzinárodný manažment
 • Manažment
 • Stratégia a podnikanie

a ďalšie 2 programy

5 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Mikrobiológia a virológia
 • Genetika

a ďalších 47 programov

50 programov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Pravdepodobnosť a matematická štatistika
 • Teória vyučovania informatiky
 • Manažérska matematika

a ďalších 34 programov

37 programov

Farmaceutická fakulta

 • Farmakológia
 • Farmácia
 • Farmaceutická chémia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

 • Ošetrovateľstvo
 • Všeobecné lekárstvo
 • Zubné lekárstvo

a ďalších 18 programov

21 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Účtovníctvo
 • Data Science v ekonómii
 • Informačný manažment

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta medzinárodných vzťahov

 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
 • Hospodárska diplomacia
2 programy

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Všeobecná jazykoveda
 • Vedy o športe

a ďalších 29 programov

32 programov

Pedagogická fakulta

 • Psychológia
 • Sociálna práca
 • Teológia

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta prírodných vied

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo praktickej prípravy

a ďalších 15 programov

18 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Obchodná fakulta

 • Podnikanie v cestovnom ruchu a službách
 • Marketing and Trade Management
 • Management de la vente

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

 • Bezpečnostné štúdiá
 • Politológia
 • Medzinárodné vzťahy
 • Medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku
4 programy

Právnická fakulta

 • Trestné právo
 • Obchodné a finančné právo
 • Právo
 • Občianske právo
4 programy

Unicorn University

 • Business Management (Double Degree - EN)
 • Business Management
 • Business Management (EN)

a ďalšie 4 programy

7 programov

Filozofická fakulta

 • Prekladateľstvo a tlmočníctvo anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Anglistika
 • Aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce

a ďalších 39 programov

42 programov

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
 • Biológia
 • Učiteľstvo ekológie (v kombinácii)

a ďalších 17 programov

20 programov