Našli sme 132 škôl

Hľadáš výšku, kam si ešte môžeš podať prihlášku? Vysoká škola DTI na Teba čaká s otvorenou náručou 😃!

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
 • Etnológia a mimoeurópske štúdiá
 • Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

a ďalších 11 programov

14 programov

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
 • Kynológia
 • Všeobecné veterinárske lekárstvo

a ďalších 16 programov

19 programov

Pedagogická fakulta

 • Teória prírodovedného vzdelávania
 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Animácia výtvarného umenia

a ďalších 23 programov

26 programov

Hudobná a tanečná fakulta

 • Hudobné a tanečné umenie
 • Teória divadla, filmu a hudby
 • Tanečné umenie

a ďalšie 2 programy

5 programov

Divadelná fakulta

 • Herectvo
 • Divadelné umenie
 • Bábkarská scénografia a technológia

a ďalších 8 programov

11 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Filmová a televízna fakulta

 • Filmové umenie a multimédia
 • Teória divadla, filmu a hudby
 • Produkcia audiovizuálneho umenia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

 • Textilná tvorba
 • Fotografia a nové médiá
 • Výtvarné umenie

a ďalších 12 programov

15 programov

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

 • Charitatívna a sociálna služba
 • Charitatívna služba a sociálne poradenstvo
 • Pravoslávna teológia
 • Charitatívna a sociálna práca
4 programy

Fakulta masmediálnej komunikácie

 • Masmediálna komunikácia
 • Marketingová komunikácia
 • Aplikované mediálne štúdiá

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná biológia
 • Aplikovaná analytická chémia
 • Molekulárna biológia

a ďalších 7 programov

10 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • Záhradníctvo
 • Krajinné inžinierstvo
 • Krajinná a záhradná architektúra
 • International Master of Horticulture Science
4 programy

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

 • Misijná, charitatívna a rozvojová činnosť
 • Ošetrovateľstvo
 • Psychológia

a ďalších 7 programov

10 programov

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia

 • Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol
 • Ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní
 • Medzinárodné podnikanie v obchode a službách
 • Hospodárska a podnikateľská etika
4 programy

Fakulta športu

 • Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
 • Šport pre zdravie
 • Učiteľstvo telesnej výchovy

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
 • Špeciálna pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta zdravotníckych odborov

 • Ošetrovateľstvo
 • Pôrodná asistencia
 • Rádiologická technika

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 • Integrovaný rozvoj vidieka
 • Regionálny rozvoj a politiky EÚ
 • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
3 programy

Teologická fakulta

 • Counseling
 • Katolícka teológia
 • Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie
3 programy

Inštitút manažmentu

 • Manažment v turizme a hotelierstve
1 program