Našli sme 131 škôl

 💡 Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta riadenia a informatiky

 • Biomedicínska informatika
 • Počítačové inžinierstvo
 • Aplikované sieťové inžinierstvo

a ďalších 7 programov

10 programov

Unicorn University

 • Aplikovaná ekonómia a analýza dát
 • Business Management (EN)
 • Business Management

a ďalšie 4 programy

7 programov

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

 • Životné prostredie
 • Environmentálne manažérstvo
 • Medzinárodné vzťahy
3 programy

Fakulta verejnej správy

 • European Public Administration
 • Európska verejná správa
 • Informačné systémy vo verejnej správe
 • Verejná správa
4 programy

Vysoká škola manažmentu

 • Podnikový manažment
 • Mgr./Master of Business Administration
 • Master of Business Administration

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Paneurópska vysoká škola

 • Dizajn médií
 • Executive LL.M.
 • Školská a pracovná psychológia

a ďalších 16 programov

19 programov

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

 • Vojenské spojovacie a informačné systémy
 • Elektronické zbraňové systémy
 • Bezpečnosť a obrana štátu
 • Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
4 programy

Fakulta dramatických umení

 • Filmová a televízna réžia a scenáristika - špecializácia Filmová dokumentárna tvorba
 • Filmová a televízna réžia a scenáristika
 • Herectvo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta výtvarných umení

 • Maľba - Grafika
 • Intermédiá - digitálne médiá - priestorová tvorba
 • Voľné výtvarné umenie
3 programy

Fakulta múzických umení

 • Interpretačné umenie
 • Hudobné umenie
 • Kompozícia
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Systematická filozofia
 • Psychológia
 • Politológia

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Účtovníctvo
 • Kvantitatívne metódy v ekonómii
 • Ekonomika a manažment podniku

a ďalších 11 programov

14 programov

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Sociálna práca
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Verejné zdravotníctvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Právnická fakulta

 • Právo
 • Pracovné právo
 • Občianske právo
 • Trestné právo
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Právnická fakulta

 • Obchodné a finančné právo
 • Trestné právo
 • Právo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Lekárska fakulta

 • Fyzioterapia
 • Verejné zdravotníctvo
 • Zubné lekárstvo

a ďalších 12 programov

15 programov

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Stredoeurópske areálové štúdiá
 • Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor

a ďalších 8 programov

11 programov

Filozofická fakulta

 • Britské a americké štúdiá
 • Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
 • Filozofia

a ďalších 23 programov

26 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Genetika
 • Analýza dát a umelá inteligencia
 • Fyzika - Geografia

a ďalších 57 programov

60 programov

Fakulta sociálnych vied

 • Európske štúdiá a politiky
 • Sociálne služby a poradenstvo
 • Verejná správa

a ďalšie 2 programy

5 programov