Našli sme 117 škôl

Pokecaj s vybranou VŠ na online veľtrhu VŠ od 8.2. do 9.2.2023  ZAREGISTRUJ se zdarma

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Molekulárna biológia
 • Teória vyučovania chémie
 • Fyzika materiálov

a ďalšie 3 programy

6 programov

Filozofická fakulta

 • Etnológia a mimoeurópske štúdiá
 • Pomocné vedy historické
 • Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta sociálnych vied

 • Verejná politika a verejná správa
 • Sociálna politika
 • Európske štúdiá a politiky
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Teória prírodovedného vzdelávania
 • Pedagogika
 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Teória jazykového a literárneho vzdelávania
4 programy

Hudobná a tanečná fakulta

 • Hudobné a tanečné umenie
 • Teória divadla, filmu a hudby
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Divadelná fakulta

 • Divadelné umenie
 • Teória divadla, filmu a hudby
2 programy

Filmová a televízna fakulta

 • Filmové umenie a multimédia
 • Teória divadla, filmu a hudby
2 programy

Strojnícka fakulta

 • Priemyselné inžinierstvo
 • Strojárske technológie
 • Technické materiály

a ďalšie 4 programy

7 programov

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

 • Reštaurátorská tvorba
 • Výtvarné umenie
 • Architektonická tvorba

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Doprava
 • Dopravné služby a logistika
 • Ekonomika dopravy, spojov a služieb
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta humanitných vied

 • Mediamatika a kultúrne dedičstvo
1 program

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Antropológia
 • Regionálna geografia a regionálny rozvoj
 • Environmentálna ekológia
 • Teória vyučovania fyziky
4 programy

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

 • Charitatívna a sociálna práca
 • Pravoslávna teológia
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Anglistika
 • Marketingová komunikácia a reklama
 • Archeológia

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta masmediálnej komunikácie

 • Masmediálna komunikácia
 • Marketingová komunikácia
 • Mediálne a informačné kompetencie
 • Teória digitálnych hier
4 programy

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Hygiena chovu zvierat a životné prostredie
 • Hygiena potravín
 • Imunológia

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta prírodných vied

 • Molekulárna biológia
 • Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
 • Biotechnológie
3 programy

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • Záhradníctvo
 • Krajinné inžinierstvo
 • Krajinná a záhradná architektúra
3 programy