Našli sme 128 škôl

Pokecaj s vybranou VŠ na online veľtrhu VŠ od 8.2. do 9.2.2023  ZAREGISTRUJ se zdarma

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 • Bezpečnosť a kontrola potravín
 • Agrobiotechnológie
 • Molekulárna biológia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Strojnícka fakulta

 • Inžinierstvo prostredia
 • Výrobná technika
 • Priemyselná mechatronika

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Manažérstvo zemských zdrojov
 • Mineralurgia a environmentálne technológie
 • Riadenie procesov

a ďalších 15 programov

18 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Priemyselný manažment
 • Počítačová podpora výrobných technológií
 • Výrobné technológie

a ďalšie 2 programy

5 programov

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Finance, Banking and Investment
 • Economics and Management of Public Administration

a ďalších 5 programov

8 programov

Stavebná fakulta

 • Technológia a manažment v stavebníctve
 • Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
 • Teória tvorby budov a prostredia
 • Teória technológie a riadenia v stavebníctve
4 programy

Letecká fakulta

 • Riadenie leteckej dopravy
 • Manažérstvo leteckej dopravy
 • Letecké a kozmické systémy
 • Aerospace Systems
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Priemyselná elektrotechnika
 • Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
 • Inteligentné systémy
 • Informatika
4 programy

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Biochémia
 • Organická chémia
 • Technológia polymérnych materiálov

a ďalších 9 programov

12 programov

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Integrovaná bezpečnosť
 • Progresívne materiály a materiálový dizajn
 • Strojárske technológie a materiály

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Stavebná fakulta

 • Geodézia a kartografia
 • Teória a konštrukcie pozemných stavieb
 • Aplikovaná matematika

a ďalších 5 programov

8 programov

Strojnícka fakulta

 • Dopravné stroje a zariadenia
 • Strojárske technológie a materiály
 • Metrológia

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Forenzná a kriminalistická environmentalistika
 • Ochrana a využívanie krajiny
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Ekológia a ochrana biodiverzity
4 programy

Lesnícka fakulta

 • Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
 • Hospodárska úprava lesov
 • Lesníctvo

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta techniky

 • Výrobná technika
 • Výrobná technika a manažment výrobných procesov
2 programy

Ústav manažmentu

 • Odvetvové ekonomiky a manažment
 • Priestorové plánovanie (AJ)
 • Priestorové plánovanie
 • Odvetvové ekonomiky a manažment (AJ)
4 programy